EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0656

Komisijas Regula (EK) Nr. 656/2007 ( 2007. gada 14. jūnijs ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 586/2001, ar kuru attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu (RP) definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku

OJ L 155, 15.6.2007, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 164 - 167

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/656/oj

15.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 155/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 656/2007

(2007. gada 14. jūnijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 586/2001, ar kuru attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu (RP) definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 19. maija Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku (1), un jo īpaši tās 3. pantu un 17. panta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 586/2001 (2) noteikto ražošanas pamatgrupējumu (RP) definīcijas pamatā ir saimnieciskās darbības klasifikācija Eiropas Kopienā (NACE) (3).

(2)

Ar Regulu (EK) Nr. 1893/2006 tika ieviesta jauna NACE redakcija (NACE 2. red.), kurā arī precizēts, ka, sākot no 2009. gada 1. janvāra, īstermiņa statistika, uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 1165/98, jāsagatavo atbilstoši NACE 2. red.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Statistikas programmu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 586/2001 groza šādi:

1)

Regulas 1. un 2. pantā visas atsauces uz “NACE 1. red.” aizstāj ar atsaucēm uz “NACE 2. red.”.

2)

Regulas 3. pantā tekstu “vēlākais trīs mēnešos pēc šīs regulas stāšanās spēkā” aizstāj ar tekstu “no 2009. gada 1. janvāra”.

3)

Regulas pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 14. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 162, 5.6.1998., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1893/2006 (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 86, 27.3.2001., 11. lpp.

(3)  OV L 293, 24.10.1990., 1. lpp.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

NACE 2. RED. POZĪCIJU IEDALĪJUMS VISPĀRĒJĀS KLASIFIKĀCIJAS KATEGORIJĀS

NACE 2. red.

NACE 2. red. apraksts

Vispārējā klasifikācija

07

Metāla rūdu ieguve

Starppatēriņa preces

08

Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

Starppatēriņa preces

09

Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības

Starppatēriņa preces

10.6

Graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

Starppatēriņa preces

10.9

Dzīvnieku barības ražošana

Starppatēriņa preces

13.1

Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana

Starppatēriņa preces

13.2

Tekstilmateriālu aušana

Starppatēriņa preces

13.3

Tekstilmateriālu apstrāde

Starppatēriņa preces

16

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana

Starppatēriņa preces

17

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

Starppatēriņa preces

20.1

Ķīmisko pamatvielu, minerālmēslu un slāpekļa savienojumu, plastmasu un sintētiskā kaučuka ražošana pirmapstādes formās

Starppatēriņa preces

20.2

Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana

Starppatēriņa preces

20.3

Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana

Starppatēriņa preces

20.5

Pārējo ķīmisko vielu ražošana

Starppatēriņa preces

20.6

Sintētisko šķiedru ražošana

Starppatēriņa preces

22

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

Starppatēriņa preces

23

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

Starppatēriņa preces

24

Metālu ražošana

Starppatēriņa preces

25.5

Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija

Starppatēriņa preces

25.6

Metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un pārklāšana

Starppatēriņa preces

25.7

Galda piederumu, darbarīku un metāla izstrādājumu ražošana

Starppatēriņa preces

25.9

Pārējo gatavo metālizstrādājumu ražošana

Starppatēriņa preces

26.1

Elektronisko komponentu un plašu ražošana

Starppatēriņa preces

26.8

Magnētisko un optisko datu nesēju ražošana

Starppatēriņa preces

27.1

Elektromotoru, ģeneratoru, transformatoru un elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošana

Starppatēriņa preces

27.2

Galvanisko elementu ražošana

Starppatēriņa preces

27.3

Vadu un instalāciju ierīču ražošana

Starppatēriņa preces

27.4

Apgaismes ierīču ražošana

Starppatēriņa preces

27.9

Citu elektroiekārtu ražošana

Starppatēriņa preces

05

Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve

Enerģija

06

Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve

Enerģija

19

Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana

Enerģija

35

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

Enerģija

36

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

Enerģija

25.1

Metāla konstrukciju ražošana

Ražošanas līdzekļi

25.2

Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana

Ražošanas līdzekļi

25.3

Tvaika ģeneratoru ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus

Ražošanas līdzekļi

25.4

Ieroču un munīcijas ražošana

Ražošanas līdzekļi

26.2

Datoru un perifēro iekārtu ražošana

Ražošanas līdzekļi

26.3

Sakaru iekārtu ražošana

Ražošanas līdzekļi

26.5

Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana; pulksteņu ražošana

Ražošanas līdzekļi

26.6

Apstarošanas, elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana

Ražošanas līdzekļi

28

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

Ražošanas līdzekļi

29

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

Ražošanas līdzekļi

30.1

Kuģu un laivu būve

Ražošanas līdzekļi

30.2

Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana

Ražošanas līdzekļi

30.3

Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana

Ražošanas līdzekļi

30.4

Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana

Ražošanas līdzekļi

32.5

Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana

Ražošanas līdzekļi

33

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana

Ražošanas līdzekļi

26.4

Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana

Ilgstoša patēriņa preces

26.7

Optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana

Ilgstoša patēriņa preces

27.5

Sadzīves aparatūras un iekārtu ražošana

Ilgstoša patēriņa preces

30.9

Pārējo transportlīdzekļu ražošana

Ilgstoša patēriņa preces

31

Mēbeļu ražošana

Ilgstoša patēriņa preces

32.1

Juvelierizstrādājumu, bižutērijas un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Ilgstoša patēriņa preces

32.2

Mūzikas instrumentu ražošana

Ilgstoša patēriņa preces

10.1

Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

Īslaicīga patēriņa preces

10.2

Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana

Īslaicīga patēriņa preces

10.3

Augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana

Īslaicīga patēriņa preces

10.4

Augu un dzīvnieku eļļu un tauku ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

10.5

Piena produktu ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

10.7

Konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

10.8

Citu pārtikas produktu ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

11

Dzērienu ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

12

Tabakas izstrādājumu ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

13.9

Pārējo tekstilizstrādājumu ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

14

Apģērbu ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

15

Ādas un ādas izstrādājumu ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

18

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

Īslaicīga patēriņa preces

20.4

Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu, smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

21

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

32.3

Sporta preču ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

32.4

Spēļu un rotaļlietu ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

32.9

Citur neklasificēta ražošana

Īslaicīga patēriņa preces”


Top