EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1907R(03)

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006 ( 2006. gada 18. decembris ), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu ( REACH ), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK ( OV L 396, 30.12.2006. Labotā versija: OV L 136, 29.5.2007. )

OJ L 36, 5.2.2009, p. 84–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/corrigendum/2009-02-05/oj

5.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 36/84


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 396, 2006. gada 30. decembris . Labotā versija: Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 136, 2007. gada 29. maijs )

Turpmākās atsauces attiecas uz 2007. gada 29. maija publikāciju OV L 136, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1354/2007 (OV L 304, 22.11.2007., 1. lpp.) un kurā labojumi izdarīti ar 2008. gada maija labojumu 3. panta 20. punkta c) apakšpunktā (OV L 141, 31.5.2008., 22. lpp.).

Šis kļūdu labojums atceļ un aizstāj OV L 141, 31.5.2008., 22. lpp. publicēto kļūdu labojumu:

21. lappusē, 3. panta 20. punkta c) apakšpunktā:

tekstu:

“c)

ražotājs vai importētājs to ir laidis tirgū Kopienā vai valstīs, kas pievienojās Eiropas Savienībai 1995. gada 1. janvārī, 2004. gada 1. maijā vai 2007. gada 1. janvārī, jebkurā laikā no 1981. gada 18. septembra līdz 1993. gada 31. oktobrim, ieskaitot, un pirms šīs regulas stāšanās spēkā ir ticis uzskatīts, ka par to ir paziņots saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 8. panta 1. punkta pirmo ievilkumu tajā 8. panta 1. punkta redakcijā, kas izriet no grozījuma, kurš izdarīts ar Direktīvu 79/831/EEK, bet uz šo vielu neattiecas šajā regulā izklāstītā polimēra definīcija, ar nosacījumu, ka ražotājam vai importētājam ir to apliecinoši dokumenti;”

lasīt šādi:

“c)

ražotājs vai importētājs to ir laidis tirgū Kopienā vai valstīs, kas pievienojās Eiropas Savienībai 1995. gada 1. janvārī, 2004. gada 1. maijā vai 2007. gada 1. janvārī, pirms šīs regulas stāšanās spēkā, un ir ticis uzskatīts, ka par to ir paziņots saskaņā ar 8. panta 1. punkta pirmo ievilkumu Direktīvā 67/548/EEK tādā 8. panta 1. punkta redakcijā, kāda izriet no grozījuma, kas izdarīts ar Direktīvu 79/831/EEK, bet uz šo vielu neattiecas šajā regulā izklāstītā polimēra definīcija, ja ražotājam vai importētājam ir to apliecinoši dokumenti, tostarp pierādījumi, ka ražotājs vai importētājs vielu laidis tirgū laikposmā no 1981. gada 18. septembra līdz 1993. gada 31. oktobrim (ieskaitot);”.


Top