EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0595

2006/595/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 4. augusts ), ar ko izveido to reģionu sarakstu, kuri ir atbilstīgi struktūrfondu finansējuma saņemšanai saskaņā ar konverģences mērķi laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3475)

OJ L 243, 6.9.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 25–27 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 133 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 133 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 25 - 27

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/595/oj

6.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 243/44


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 4. augusts),

ar ko izveido to reģionu sarakstu, kuri ir atbilstīgi struktūrfondu finansējuma saņemšanai saskaņā ar konverģences mērķi laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3475)

(2006/595/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko pieņem vispārīgus noteikumus attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (1), un jo īpaši tās 5. panta 3. punktu un 8. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 3. panta 2. punkta a) apakšpunktu konverģences mērķis noteikts, lai paātrinātu vismazāk attīstīto dalībvalstu un reģionu konverģenci.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 5. panta 1. punktu struktūrfondu finansējuma saņemšanai saskaņā ar konverģences mērķi ir atbilstīgi tie reģioni, kuri atbilst statistiski teritoriālo vienību nomenklatūras 2. līmenim (turpmāk tekstā – NUTS 2 līmenis) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1059/2003 (2) nozīmē un kuros iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, vērtējot pēc pirktspējas paritātes un aprēķinot pēc Kopienas datiem laikposmam no 2000. līdz 2002. gadam, ir mazāks nekā 75 % no vidējā IKP ES-25 valstīs tajā pašā atsauces laikposmā.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 8. panta 1. punktā noteikts, ka NUTS 2 līmeņa reģioni, kuri varētu būt atbilstīgi konverģences mērķa statusam saskaņā ar minētās regulas 5. panta 1. punktu, ja atbilstības kritērijs būtu 75 % no vidējā IKP ES-15 valstīs, bet kuri vairs nav atbilstīgi šim statusam, jo to nominālais IKP uz vienu iedzīvotāju pārsniedz 75 % no ES-25 valstu vidējā IKP, vērtējot un aprēķinot saskaņā ar minēto 5. panta 1. punktu, arī ir atbilstīgi struktūrfondu finansējuma saņemšanai atbilstīgi konverģences mērķim, ievērojot pārejas un īpašus noteikumus.

(4)

Attiecīgi jāsastāda atbilstīgo reģionu saraksti,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Reģioni, kas ir atbilstīgi struktūrfondu finansējuma saņemšanai saskaņā ar konverģences mērķi, ir uzskaitīti I pielikumā.

2. pants

Reģioni, kas ir atbilstīgi struktūrfondu finansējuma saņemšanai saskaņā ar konverģences mērķi, ievērojot pārejas un īpašus noteikumus, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1083/2006 8. panta 1. punktā, ir uzskaitīti II pielikumā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 4. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Danuta HÜBNER


(1)  OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.

(2)  OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Saraksts ar NUTS 2 līmeņa reģioniem, kuri ir atbilstīgi struktūrfondu finansējuma saņemšanai saskaņā ar konverģences mērķi laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE41

Brandenburg – Nordost

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DEE1

Dessau

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

EE00

Eesti

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR25

Peloponnisos

GR41

Voreio Aigaio

GR43

Kriti

ES11

Galicia

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES61

Andalucía

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

FR94

Réunion

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

MT00

Malta

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

PT11

Norte

PT16

Centro (PT)

PT18

Alentejo

PT20

Região Autónoma dos Açores

SI00

Slovenija

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKL1

West Wales and The Valleys


II PIELIKUMS

Saraksts ar NUTS 2 līmeņa reģioniem, kuri ir atbilstīgi struktūrfondu finansējuma saņemšanai saskaņā ar konverģences mērķi, ievērojot pārejas un īpašus noteikumus, laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim

BE32

Prov. Hainaut

DE42

Brandenburg – Südwest

DE93

Lüneburg

DED3

Leipzig

DEE2

Halle

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR30

Attiki

ES12

Principado de Asturias

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

ITF5

Basilicata

AT11

Burgenland

PT15

Algarve

UKM4

Highlands and Islands


Top