EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1700R(02)

Labojums Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1700/2003 ( 2003. gada 22. septembris ), ar kuru groza Regulu (EEK, Euratom) Nr. 354/83 par Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas vēsturisko arhīva materiālu nodošanu atklātībai ( OV L 243, 27.9.2003. ) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 16. nodaļa, 1. sējums, 216. lpp.)

OJ L 243, 12.9.2013, p. 27–27 (LV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1700/corrigendum/2013-09-12/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

12.9.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 243/27


Labojums Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1700/2003 (2003. gada 22. septembris), ar kuru groza Regulu (EEK, Euratom) Nr. 354/83 par Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas vēsturisko arhīva materiālu nodošanu atklātībai

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 243, 2003. gada 27. septembris )

(Īpašais izdevums latviešu valodā, 16. nodaļa, 1. sējums, 216. lpp.)

217. lappusē 1. panta 2. punktā, jaunā 2. panta 2. punktā, kā tas labots ar labojumu, kas publicēts OV L 95, 5.4.2013., 31. lpp.:

tekstu:

“2.   Dokumentus, kurus ietver izņēmumi, kas attiecas uz privātumu un indivīda neaizskaramību, kā definēts Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā, ietverot Eiropas Kopienu darbinieku dokumentus, var nodot atklātībai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz Kopienas iestāžu un iestāžu veikto personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (**), un jo īpaši tās 4. un 5. pantu.”

lasīt šādi:

“2.   Dokumentus, kurus ietver izņēmumi, kas attiecas uz privātumu un indivīda neaizskaramību, kā definēts Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā, ietverot Eiropas Kopienu darbinieku dokumentus, var nodot atklātībai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (**), un jo īpaši tās 4. un 5. pantu.”


Top