EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992D0446

Komisijas lēmums (1992. gada 27. jūlijs) par aptaujas anketām saistībā ar direktīvām ūdensapgādes jomā

OJ L 247, 27.8.1992, p. 10–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 011 P. 177 - 203
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 011 P. 177 - 203
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 153 - 154
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 153 - 154
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 14 - 15

No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2016: This act has been changed. Current consolidated version: 24/08/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/446/oj

31992D0446Oficiālais Vēstnesis L 247 , 27/08/1992 Lpp. 0010 - 0036
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 11 Lpp. 0177
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 11 Lpp. 0177


Komisijas lēmums

(1992. gada 27. jūlijs)

par aptaujas anketām saistībā ar direktīvām ūdensapgādes jomā

(92/446/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 76/464/EEK (1976. gada 4. maijs) par piesārņojumu, ko rada dažas bīstamas vielas, kuras novada Kopienas ūdens vidē [1], kura grozīta ar 1991. gada 23. decembra Direktīvu 91/692/EEK, ar ko standartizē un racionalizē ziņojumus par to, kā īstenot dažas direktīvas, kas attiecas uz vidi [2], un jo īpaši tās 13. panta 1. punktu, kā arī Direktīvas 91/692/EEK I pielikumā minēto pārējo direktīvu attiecīgos noteikumus,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 75/440/EEK (1975. gada 16. jūnijs) par dzeramā ūdens ieguvei paredzētā virszemes ūdens kvalitāti dalībvalstīs [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 91/692/EEK, un jo īpaši tās 9.a pantu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 80/778/EEK (1980. gada 15. jūlijs) par lietošanai pārtikā paredzētā ūdens kvalitāti [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 91/692/EEK, un jo īpaši tās 17.a pantu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 76/160/EEK (1975. gada 8. decembris) par peldvietu ūdens kvalitāti [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 91/692/EEK, un jo īpaši tās 13. pantu,

tā kā dalībvalstīm jāsagatavo ziņojums par konkrētu Kopienas direktīvu īstenošanu, pamatojoties uz Komisijas izstrādātajām aptaujas anketām vai jautājumiem; tā kā saskaņā ar Direktīvas 91/692/EEK 6. pantu Komisijai jāizstrādā minētās aptaujas anketas vai jautājumi, turklāt tai minētā uzdevuma izpildē palīdz komiteja, kurā ir dalībvalstu pārstāvji un kuru vada pārstāvji no Komisijas;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniedz iepriekšminētā komiteja, vai par tiem nesniedza atzinumu komitejas priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo pieņem pielikumā iekļautās aptaujas anketas.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1992. gada 27. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Karel Van Miert

[1] OV L 129, 18.5.1976., 23. lpp.

[2] OV L 377, 31.12.1991., 48. lpp.

[3] OV L 194, 25.7.1975., 26. lpp.

[4] OV L 229, 30.8.1980., 11. lpp.

[5] OV L 31, 5.2.1976., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Skat. Komisijas Lēmumu 95/337/EK, OV L 200, 24.8.1995., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Top