EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972R2840

Padomes Regula (EEK) Nr. 2840/72 (1972. gada 19. decembris), ar ko noslēdz Līgumu starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Šveices Konfederāciju un pieņem tā īstenošanas noteikumus, kā arī noslēdz papildu Līgumu par 1972. gada 22. jūlija Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas savstarpējā līguma spēkā esamību attiecībā uz Lihtenšteinas Hercogisti

OJ L 300, 31.12.1972, p. 188–188 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(31.12)L300 P. 190 - 190
English special edition: Series I Volume 1972(31.12)L300 P. 190 - 190
Greek special edition: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 190
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 002 P. 190 - 285
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 002 P. 190 - 285
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 001 P. 40 - 40
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 001 P. 40 - 40
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 001 P. 39 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 001 P. 39 - 39
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 003 P. 3 - 3

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/2840/oj

31972R2840Oficiālais Vēstnesis L 300 , 31/12/1972 Lpp. 0188 - 0188
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 2 Sējums 1 Lpp. 0040
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Nodaļa 1972(31.12)L300 Lpp. 0190
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 2 Sējums 1 Lpp. 0040
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Nodaļa 1972(31.12)L300 Lpp. 0190
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 11 Sējums 3 Lpp. 0190
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 11 Sējums 2 Lpp. 0190
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 11 Sējums 2 Lpp. 0190


Padomes Regula (EEK) Nr. 2840/72

(1972. gada 19. decembris),

ar ko noslēdz Līgumu starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Šveices Konfederāciju un pieņem tā īstenošanas noteikumus, kā arī noslēdz papildu Līgumu par 1972. gada 22. jūlija Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas savstarpējā līguma spēkā esamību attiecībā uz Lihtenšteinas Hercogisti

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 113. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā ir jānoslēdz Briselē 1972. gada 22. jūlijā parakstītais Līgums starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Šveices Konfederāciju un jāpieņem nobeiguma aktam pievienotās deklarācijas un papildu Līgums attiecībā uz iepriekš minētā līguma spēkā esamību attiecībā uz Lihtenšteinas Hercogisti, kas tāpat parakstīts Briselē 1972. gada 22. jūlijā;

tā kā ir jāizraugās Kopienas pārstāvji darbam Apvienotajā komitejā, ko izveido līgums ar Šveices Konfederāciju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek noslēgts Kopienas vārdā pieņemtais un apstiprinātais Līgums starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Šveices Konfederāciju, tā pielikumi un protokoli un nobeiguma aktam pievienotās deklarācijas, kā arī papildu Līgums attiecībā uz iepriekš minētā līguma spēkā esamību attiecībā uz Lihtenšteinas Hercogisti.

Līguma un nobeiguma akta dokumenti ir pievienoti šai regulai.

2. pants

Saskaņā ar Līgumā 36. pantu Eiropas Kopienu Padomes priekšsēdētājs sniedz paziņojumu par to, ka Kopiena no savas puses ir izpildījusi procedūras, kas vajadzīgas, lai Līgums stātos spēkā.

3. pants

Apvienotajā komitejā, kas paredzēta Līguma 29. pantā, Kopienu pārstāv Komisija, kurai palīdz dalībvalstu pārstāvji.

4. pants

Šī regula stājas spēkā 1972. gada 20. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1972. gada 19. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

T. Westerterp

--------------------------------------------------

Top