EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22017D0362

ES un Šveices Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 1/2017 (2017. gada 8. februāris), ar ko groza II un III tabulu un IV tabulas b) punktu 2. protokolā, kas pievienots Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīgumam par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem [2017/362]

OJ L 54, 1.3.2017, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/362/oj

1.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 54/16


ES UN ŠVEICES APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 1/2017

(2017. gada 8. februāris),

ar ko groza II un III tabulu un IV tabulas b) punktu 2. protokolā, kas pievienots Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīgumam par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem [2017/362]

APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā 1972. gada 22. jūlijā Briselē parakstīto Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu (1), turpmāk “Nolīgums”, kas grozīts ar 2004. gada 26. oktobrī Luksemburgā parakstīto Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu, ar kuru groza Nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem (2), un tā 2. protokolu, un jo īpaši minētā protokola 7. pantu,

paturot prātā, ka pārskatītais 2. protokols tika noslēgts ar mērķi uzlabot savstarpēju piekļuvi apstrādāto lauksaimniecības produktu tirgum,

atbildot uz bažām, ko ES paudusi Apvienotās komitejas 61. sanāksmē 2015. gada 3. decembrī,

uzskatot, ka būtu steidzami tehniski jākoriģē 2. protokola IV tabulas b) punktā uzskaitītās pamatsummas, no 15 līdz 18,5 procentiem palielinot atlaidi, ko piemēro salīdzināmās cenas starpībām, kuras izmanto pamatsummu noteikšanai,

būdama pārliecināta, ka šīs tehniskās korekcijas atrisinās ES bažas par Līgumslēdzēju pušu relatīvo preferenciālo starpību saglabāšanu, kā noteikts 2. protokola 5. panta 3. punktā, un ka tas atbilst Nolīguma vispārējam mērķim līdzsvaroti attīstīt tirdzniecību abu Līgumslēdzēju pušu starpā,

ņemot vērā, ka Līgumslēdzējas puses ir apliecinājušas gatavību arī turpmāk pildīt savas attiecīgās saistības atbilstoši 2. protokolam, proti, vismaz reizi gadā izmantot 5. panta 2. un 3. punktā noteikto pārskatīšanas klauzulu saskaņā ar protokola mērķiem,

tā kā:

(1)

Nolīguma 2. protokola I un II tabulā ir uzskaitīti produkti, kuriem piemērojams minētais protokols. Visi HS 2202 pozīcijai piederīgie produkti, izņemot ar ūdeni atšķaidītu vai gāzētu augļu vai dārzeņu sulu, ietilpst 2. protokola darbības jomā. Ar ūdeni atšķaidītas vai gāzētas augļu vai dārzeņu sulas definīcijas atšķirīga interpretācija ir izraisījusi nekonsekventu klasificēšanas praksi.

(2)

Tāpēc II tabulā būtu jāprecizē no protokola darbības jomas izslēgtu HS 2202 pozīcijai piederīgu produktu apraksts.

(3)

Lai īstenotu Nolīguma 2. protokolu, Līgumslēdzējām pusēm noteiktas vietējo tirgu salīdzināmās cenas.

(4)

Līgumslēdzēju pušu vietējos tirgos ir mainījušās to izejvielu faktiskās cenas, kam piemēro cenu kompensācijas pasākumus.

(5)

Tāpēc ir attiecīgi jāatjaunina 2. protokola III tabulā un IV tabulas b) punktā minētās salīdzināmās cenas un apjomi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nolīguma 2. protokolu groza šādi:

a)

II tabulu groza, kā noteikts šā lēmuma I pielikumā;

b)

III tabulu aizstāj ar šā lēmuma II pielikumā iekļauto tekstu;

c)

IV tabulas b) punktu aizstāj ar šā lēmuma III pielikumā iekļauto tekstu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. martā, un tas ir piemērojams no minētā datuma.

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī2017. gada 1. martā.

Briselē, 2017. gada 8. februārī

Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Petros SOURMELIS


(1)  OV L 300, 31.12.1972., 189. lpp.

(2)  OV L 23, 26.1.2005., 19. lpp.


I PIELIKUMS

II tabulā ierakstu par HS pozīciju Nr. 2202 aizstāj ar šādu:

“HS pozīcijas Nr.

Produktu apraksts

2202

Ūdens, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēts, un citi bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas iekļautas pozīcijā Nr. 2009 :

.10

ūdens, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēts

.91

bezalkoholiskais alus

.99

citādi:

ex ex .99

— —

kas nav pozīcijai Nr. 2002 un Nr. 2009 piederīgas dārzeņu vai augļu sulas un to maisījumi, kas ir gāzēti vai atšķaidīti ar ūdeni vai tējas, augu, kafijas vai mate izvilkumu ūdenī un kas nesatur pozīcijām Nr. 0401 un Nr. 0402 piederīgas piena sastāvdaļas”


II PIELIKUMS

“III tabula

ES un Šveices vietējā tirgus salīdzināmās cenas

Lauksaimniecības izejviela

Šveices vietējā tirgus salīdzināmā cena

CHF par 100 kg neto

ES vietējā tirgus salīdzināmā cena

CHF par 100 kg neto

4. panta 1. punkts

Šveicē piemērotā starpība starp Šveices un ES salīdzināmo cenu

CHF par 100 kg neto

3. panta 3. punkts

ES piemērotā starpība starp Šveices un ES salīdzināmo cenu

EUR par 100 kg neto

Parastie kvieši

52,10

18,37

33,75

0,00

Cietie kvieši

1,20

0,00

Rudzi

42,75

16,35

26,40

0,00

Mieži

Kukurūza

Parasto kviešu milti

90,40

40,20

50,20

0,00

Pilnpiena pulveris

585,00

261,37

323,65

0,00

Vājpiena pulveris

396,20

195,08

201,10

0,00

Sviests

1 010,90

368,10

642,80

0,00

Baltais cukurs

Olas

38,00

0,00

Svaigi kartupeļi

43,25

17,66

25,60

0,00

Augu tauki

170,00

0,00”


III PIELIKUMS

IV tabula

“b)

Pamatsummas lauksaimniecības izejvielām, ko ņem vērā agrokomponentu aprēķinā:

Lauksaimniecības izejviela

Šveicē piemērotā pamatsumma

3. panta 2. punkts

ES piemērotā pamatsumma

4. panta 2. punkts

CHF par 100 kg neto

EUR par 100 kg neto

Parastie kvieši

27,20

0,00

Cietie kvieši

1,00

0,00

Rudzi

20,95

0,00

Mieži

Kukurūza

Parasto kviešu milti

40,90

0,00

Pilnpiena pulveris

262,65

0,00

Vājpiena pulveris

163,90

0,00

Sviests

523,90

0,00

Baltais cukurs

Olas

30,95

0,00

Svaigi kartupeļi

19,90

0,00

Augu tauki

138,55

0,00”


Top