EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D0001

ES un Šveices Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 1/2015 ( 2015. gada 20. marts ), ar ko groza III tabulu un IV tabulas b) punktu 2. protokolā, kas pievienots Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīgumam par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem [2015/542]

OJ L 88, 1.4.2015, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/542/oj

1.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 88/16


ES UN ŠVEICES APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 1/2015

(2015. gada 20. marts),

ar ko groza III tabulu un IV tabulas b) punktu 2. protokolā, kas pievienots Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīgumam par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem [2015/542]

APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā 1972. gada 22. jūlijā Briselē parakstīto Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu (1) (turpmāk “Nolīgums”), kas grozīts ar 2004. gada 26. oktobrī Luksemburgā parakstīto Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu, ar kuru groza 1972. gada 22. jūlija Nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem (2), un tā 2. protokolu, un jo īpaši minētā protokola 7. pantu,

tā kā:

(1)

Lai īstenotu Nolīguma 2. protokolu, līgumslēdzējām pusēm noteiktas vietējo tirgu salīdzināmās cenas.

(2)

Līgumslēdzēju pušu vietējos tirgos ir mainījušās to izejvielu faktiskās cenas, kam piemēro cenu kompensācijas pasākumus.

(3)

Tādēļ ir attiecīgi jāatjaunina 2. protokola III tabulā un IV tabulas b) punktā minētās salīdzināmās cenas un apjomi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nolīguma 2. protokolu groza šādi:

a)

protokola III tabulu aizstāj ar šā lēmuma I pielikumā iekļauto tekstu;

b)

protokola IV tabulas b) punktu aizstāj ar šā lēmuma II pielikumā iekļauto tekstu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 1. aprīļa.

Briselē, 2015. gada 20. martā

Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 300, 31.12.1972., 189. lpp.

(2)  OV L 23, 26.1.2005., 19. lpp.


I PIELIKUMS

“III TABULA

ES un Šveices vietējā tirgus salīdzināmās cenas

Lauksaimniecības izejvielas

Šveices vietējā tirgus salīdzināmā cena

ES vietējā tirgus salīdzināmā cena

4. panta 1. punkts

Piemēro Šveicē Šveices un ES salīdzināmo cenu starpība

3. panta 3. punkts

Piemēro ES Šveices un ES salīdzināmo cenu starpība

CHF par 100 kg neto

CHF par 100 kg neto

CHF par 100 kg neto

EUR par 100 kg neto

Parastie kvieši

52,35

22,60

29,75

0,00

Cietie kvieši

1,20

0,00

Rudzi

44,30

19,25

25,05

0,00

Mieži

Kukurūza

Parasto kviešu milti

93,05

44,90

48,15

0,00

Pilnpiena pulveris

648,75

393,20

255,55

0,00

Vājpiena pulveris

430,00

350,70

79,30

0,00

Sviests

1 101,55

435,85

665,70

0,00

Baltais cukurs

Olas

38,00

0,00

Svaigi kartupeļi

42,05

13,35

28,70

0,00

Augu tauki

170,00

0,00”


II PIELIKUMS

IV TABULA

“b)

Pamatsummas lauksaimniecības izejvielām, ko ņem vērā agrokomponentu aprēķinā:

Lauksaimniecības izejviela

Šveicē piemērotā pamatsumma

(3. panta 2. punkts)

ES piemērotā pamatsumma

(4. panta 2. punkts)

 

CHF par 100 kg neto

EUR par 100 kg neto

Parastie kvieši

25,00

0,00

Cietie kvieši

1,00

0,00

Rudzi

20,90

0,00

Mieži

Kukurūza

Parasto kviešu milti

41,00

0,00

Pilnpiena pulveris

215,95

0,00

Vājpiena pulveris

67,00

0,00

Sviests

560,60

0,00

Baltais cukurs

Olas

32,00

0,00

Svaigi kartupeļi

22,35

0,00

Augu tauki

145,00

0,00”


Top