EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014D0104

2014/104/ES: ES un Šveices Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 1/2014 ( 2014. gada 13. februāris ), ar ko groza III tabulu un IV tabulas b) punktu 2. protokolā par dažiem apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kas pievienots Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumam

OJ L 54, 22.2.2014, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/104(1)/oj

22.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 54/19


ES UN ŠVEICES APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 1/2014

(2014. gada 13. februāris),

ar ko groza III tabulu un IV tabulas b) punktu 2. protokolā par dažiem apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kas pievienots Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumam

(2014/104/ES)

APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā 1972. gada 22. jūlijā Briselē parakstīto Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu (1), turpmāk “Nolīgums”, kas grozīts ar 2004. gada 26. oktobrī Luksemburgā parakstīto Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju, ar kuru groza Nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem (2), un tā 2. protokolu, un jo īpaši minētā protokola 7. pantu,

tā kā:

(1)

Lai īstenotu Nolīguma 2. protokolu, Nolīguma pusēm noteiktas vietējo tirgu salīdzināmās cenas.

(2)

Līgumslēdzēju pušu vietējos tirgos ir mainījušās to izejvielu faktiskās cenas, kam piemēro cenu kompensācijas pasākumus.

(3)

Tādēļ ir attiecīgi jāatjaunina 2. protokola III tabulā un IV tabulas b) punktā minētās salīdzināmās cenas un apjomi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nolīguma 2. protokolu groza šādi:

a)

protokola III tabulu aizstāj ar šā lēmuma I pielikumā iekļauto tekstu;

b)

protokola IV tabulas b) punktu aizstāj ar šā lēmuma II pielikumā iekļauto tekstu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. marta.

Briselē, 2014. gada 13. februārī

Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Christian ETTER


(1)  OV L 300, 31.12.1972., 189. lpp.

(2)  OV L 23, 26.1.2005., 19. lpp.


I PIELIKUMS

“III   TABULA

ES un Šveices vietējā tirgus salīdzināmās cenas

Lauksaimniecība Izejmateriāls

Šveices vietējā tirgus salīdzināmā cena

ES vietējā tirgus salīdzināmā cena

4. panta 1. punkts

Piemēro Šveicē Šveices un ES

salīdzināmo cenu starpība

3. panta 3. punkts

Piemēro ES Šveices un ES

salīdzināmo cenu starpība

CHF par 100 (neto) kg

CHF par 100 (neto) kg

CHF par 100 (neto) kg

EUR par 100 (neto) kg

Parastie kvieši

50,60

24,30

26,30

0,00

Cietie kvieši

1,20

0,00

Rudzi

42,20

18,95

23,25

0,00

Mieži

Kukurūza

Parasto kviešu milti

94,60

46,65

47,95

0,00

Pilnpiena pulveris

634,10

463,85

170,25

0,00

Vājpiena pulveris

421,15

401,20

19,95

0,00

Sviests

1 068,00

521,20

546,80

0,00

Baltais cukurs

Olas

38,00

0,00

Svaigi kartupeļi

44,10

27,75

16,35

0,00

Augu tauki

170,00

0,00”


II PIELIKUMS

“IV   TABULA

b)

Pamatsummas lauksaimniecības izejvielām, ko ņem vērā agrokomponentu aprēķinā:

Lauksaimniecības izejviela

Šveicē piemērotā pamatsumma

3. panta 2. punkts

ES piemērotā pamatsumma

4. panta 2. punkts

CHF par 100 (neto) kg

EUR par 100 (neto) kg

Parastie kvieši

22,00

0,00

Cietie kvieši

1,00

0,00

Rudzi

20,00

0,00

Mieži

Kukurūza

Parasto kviešu milti

41,00

0,00

Pilnpiena pulveris

145,00

0,00

Vājpiena pulveris

17,00

0,00

Sviests

465,00

0,00

Baltais cukurs

Olas

32,00

0,00

Svaigi kartupeļi

14,00

0,00

Augu tauki

145,00

0,00”


Top