EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0112

2006/112/EK: ĀKK–EK Ministru Padomes Lēmums Nr. 7/2005 ( 2005. gada 22. novembris ) par otrā asignējuma EUR 250 miljonu apmērā piešķiršanu no Devītā EAF nosacītā EUR 1 miljarda ĀKK–ES ūdens finansējuma līnijai

OJ L 48, 18.2.2006, p. 21–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 219–219 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/112(1)/oj

18.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 48/21


ĀKK–EK MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 7/2005

(2005. gada 22. novembris)

par otrā asignējuma EUR 250 miljonu apmērā piešķiršanu no Devītā EAF nosacītā EUR 1 miljarda ĀKK–ES ūdens finansējuma līnijai

(2006/112/EK)

ĀKK–EK MINISTRU PADOME,

ņemot vērā ĀKK–EK partnerattiecību nolīgumu (1), un jo īpaši tā I pielikuma 8. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar ES deklarāciju par finanšu protokolu, kas pievienota ĀKK–EK partnerattiecību nolīgumam kā XVIII deklarācija, 2003. gada 1. aprīlī stājoties spēkā finanšu protokolam, no Devītā Eiropas Attīstības fonda (EAF) ĀKK valstīm kopējā finansējuma EUR 13,5 miljardu apmērā piešķīra tikai EUR 12,5 miljardus.

(2)

ES Padome 2004. gada 22. martā vienojās, ka izskatīs iespēju piešķirt EUR 500 miljonus “ĀKK–ES ūdens finansējuma līnijas” izveidošanai ĀKK valstīs un iedalīs pirmo asignējumu EUR 250 miljonu apmērā. Šo lēmumu pieņēma, pamatojoties uz to, ka saistību un izmaksu līmenis 2003. gada beigās saistībā ar Komisijas iesniegtajām prognozēm par 2004. līdz 2007. gadu parādīja, ka 9. EAF resursi ĀKK valstīm ir pilnībā apgūstami.

(3)

Pirmais asignējums 250 miljonu EUR apmērā tika piešķirts un sadalīts.

(4)

Ar šo pašu lēmumu Padome nolēma, ka, ņemot vērā valstu stratēģiju termiņa vidusposma pārskatu un Padomes sagatavoto EAF 2004. gada darbības pārskatu, tai līdz 2005. gada beigām jāpieņem lēmums par otrā asignējuma piešķiršanu EUR 250 miljonu apmērā ūdens finansējuma līnijai un par Iekšējā nolīguma 2. panta 2. punktā minētā nosacītā EUR 1 miljarda atlikušo EUR 500 miljonu izlietošanas mērķiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Otro asignējumu ūdens finansējuma līnijai EUR 250 miljonu apmērā saņem no šādiem līdzekļiem:

1)

EUR 185 miljoni no ilgtermiņa attīstības atbalsta dotācijām, kā norādīts finanšu protokola 3. panta a) apakšpunktā;

2)

EUR 24 miljoni no reģionālās sadarbības un integrācijas dotācijām, kā norādīts finanšu protokola 3. panta b) apakšpunktā;

3)

EUR 41 miljons no investīciju fonda, kā norādīts finanšu protokola 3. panta c) apakšpunktā.

Summas, kas minētas 1. un 3. punktā, pārskaita ĀKK iekšējam asignējumam no reģionālās sadarbības un integrācijas dotācijām.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2005. gada 22. novembrī

ĀKK–EK Ministru padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. JOHNSON


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.


Top