EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0111

2006/111/EK: ĀKK–EK Ministru padomes Lēmums Nr. 6/2005 ( 2005. gada 22. novembris ) par nosacītā EUR 1 miljarda atlikušo EUR 482 miljonu izmantošanu saskaņā ar 9. EAF sadarbībai ar ĀKK valstīm

OJ L 48, 18.2.2006, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 217–218 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/111(1)/oj

18.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 48/19


ĀKK–EK MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 6/2005

(2005. gada 22. novembris)

par nosacītā EUR 1 miljarda atlikušo EUR 482 miljonu izmantošanu saskaņā ar 9. EAF sadarbībai ar ĀKK valstīm

(2006/111/EK)

ĀKK–EK MINISTRU PADOME,

ņemot vērā Kotonū 2000. gada 23. jūnijā parakstīto ĀKK–EK partnerattiecību nolīgumu, un jo īpaši tā I pielikuma 8. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma XVIII deklarāciju, 2003. gada 1. aprīlī stājoties spēkā Finanšu protokolam, no 9. Eiropas Attīstības fonda (EAF) kopējās summas EUR 13,5 miljardu apmērā ĀKK valstīm bija iedalīti tikai EUR 12,5 miljardi.

(2)

Padome nolēma, ka, ņemot vērā valsts stratēģiju termiņa vidusposma pārskata rezultātus un EAF darbības pārskata rezultātus, tai līdz 2005. gada beigām jāpieņem lēmums par otrā asignējuma piešķiršanu EUR 250 miljonu apmērā ūdens finansējuma līnijai un par nosacītā EUR 1 miljarda atlikušo EUR 500 miljonu izmantošanu mērķiem, par kuriem tiks panākta vienošanās.

(3)

9. EAF, tostarp no iepriekšējiem EAF pārnestos atlikumus, tiks pilnībā apgūts līdz 2007. gada beigām, neļaujot Kopienai pilnībā izpildīt savas starptautiskās saistības un reaģēt uz jaunām starptautiskām iniciatīvām.

(4)

Priekšlikumu izvērtēšana attiecībā uz kopējo summu EUR 482 miljonu apmērā notika, pamatojoties uz saistībām, kas izriet no ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma, un pamatojoties uz līdz šim neizpildītajām ĀKK–EK kopējām saistībām starptautiskā mērogā, ņemot vērā steidzamību un nabadzības apkarošanu, atbalsta koncentrāciju un pieņemšanas spēju.

(5)

Saskaņā ar pastāvošo Uzņēmumu attīstības centra (UAC) un Lauksaimniecības un lauku sadarbības tehniskā centra (LTC) budžeta darbības kārtību gada budžeta vajadzības tiek lēstas attiecīgi EUR 18 miljonu un EUR 14 miljonu apmērā. Tādēļ atbilstīgi ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma I un III pielikumam ir ierosināts piešķirt EUR 32 miljonus UAC un LTC darbības finansēšanai 2006. gadā no ilgtermiņa attīstības atbalsta līdzekļiem, kas iedalīti no nosacītā EUR 1 miljarda.

(6)

Ņemot vērā ES Enerģijas iniciatīvas uzsākšanas izraisītās lielās cerības, būtisko enerģijas ieguldījumu Tūkstošgades attīstības mērķu (MDG) sasniegšanā un to, cik trūcīgajiem ir ārkārtīgi svarīgi piekļūt izmaksu ziņā rentabliem un videi draudzīgiem enerģijas pakalpojumiem, tiek ierosināts finansēt piedāvāto ĀKK–ES Enerģijas mehānismu ar indikatīvu summu EUR 220 miljonu apmērā no ierobežotajiem atlikumiem un šajā nolūkā piešķirt šo summu ĀKK valstu iekšējai sadarbībai.

(7)

Lai palīdzētu samazināt ĀKK saņēmēju valstu uzņēmību pret izejvielu cenu svārstībām, ir ierosināts piesaistīt indikatīvu summu līdz EUR 25 miljonu apmērā no nosacītā EUR 1 miljarda, lai sniegtu ieguldījumu starptautiskajā izejvielu riska pārvaldes finansēšanas mehānismā atbilstoši ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma 68. panta 5 punktam, un šajā nolūkā piešķirt šo summu ĀKK valstu iekšējai sadarbībai.

(8)

Tādēļ ir ierosināts rezervēt indikatīvu summu EUR 30 miljonu apmērā no nosacītā EUR 1 miljarda, dodot ieguldījumu resursu palielināšanas programmas sākumposmā, lai palīdzētu ĀKK pielāgoties jaunajiem Kopienas sanitārajiem un fitosanitārajiem noteikumiem, un šai nolūkā piešķirt šo summu ĀKK valstu iekšējai sadarbībai.

(9)

Lai sniegtu ieguldījumu Āfrikas atbalsta programmā, ierosināts piesaistīt indikatīvo summu līdz EUR 50 miljonu apmērā no nosacītā EUR 1 miljarda un šajā nolūkā piešķirt šo summu ĀKK valstu iekšējai sadarbībai.

(10)

Partnerības valstis esošā ieguldījumu mehānisma resursu izmantošanā piešķir lielu nozīmi iniciatīvas “Izglītība visiem” finansēšanai. Tā kā saskaņā ar 2004. gada valstu stratēģiju termiņa vidusposma pārskatu ir izrādījies neiespējami to sistemātiski atbalstīt, ir ierosināts ieguldīt iniciatīvā indikatīvo summu EUR 63 miljonu apmērā no nosacītā EUR 1 miljarda un šajā nolūkā piešķirt šo summu ĀKK valstu iekšējai sadarbībai.

(11)

Saskaņā ar ĀKK–EK Ministru Padomes 2005. gada 24. jūnija iekšējo nolīgumu ir ierosināts piešķirt EUR 62 miljonus Pasaules Fondam cīņai pret AIDS, tuberkulozi un malāriju,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Asignējums EUR 482 miljonu apmērā no 9. Eiropas Attīstības fonda nosacītā EUR 1 miljarda sadala šādi:

a)

EUR 352 miljoni ilgtermiņa attīstības atbalsta dotācijām, kā norādīts Finanšu protokola 3. punkta a) apakšpunktā;

b)

EUR 48 miljoni sadarbības un integrācijas dotācijām, kā norādīts Finanšu protokola 3. punkta b) apakšpunktā;

c)

EUR 82 miljoni investīciju fondam, kā norādīts Finanšu protokola 3. punkta c) apakšpunktā.

Asignējumu piešķir saskaņā ar Lēmuma 2. pantu, pārskaitot EUR 320 miljonus no ilgtermiņa attīstības atbalsta dotācijām un EUR 82 miljonus no investīciju fonda uz iekšējo ĀKK asignējumam no reģionālās sadarbības un integrācijas dotācijām.

2. pants

Asignējumu EUR 482 miljonu apmērā iegulda šādu darbību finansēšanai:

a)

līdz EUR 220 miljoniem – ES Enerģijas iniciatīvai;

b)

līdz EUR 25 miljoniem – ieguldījumam Starptautiskā Izejvielu riska pārvaldes finansējumā ĀKK valstu labā;

c)

indikatīvu summu EUR 30 miljonu apmērā – palīdzībai ĀKK valstīm pielāgot jaunos Kopienas sanitāros un fitosanitāros noteikumus;

d)

līdz EUR 50 miljoniem – Āfrikas Savienības stiprināšanai Āfrikas mandāta īstenošanā;

e)

indikatīvu summu EUR 63 miljonu apmērā – ieguldījumam operatīvajā iniciatīvā “Izglītība visiem”;

f)

līdz EUR 62 miljoniem – ieguldījumam Pasaules Fondā cīņai pret AIDS, tuberkulozi un malāriju;

g)

EUR 32 miljonus no ilgtermiņa attīstības atbalsta līdzekļiem – Uzņēmumu attīstības centra (UAC) un Lauksaimniecības un lauku sadarbības tehniskā centra (LTC) budžeta finansēšanai saskaņā ar Finanšu protokola 3. panta a) punkta i) un ii) daļu.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2005. gada 22. novembrī

ĀKK–EK Ministru padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. JOHNSON


Top