EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12007L/TXTR(10)

Labojumu verbālprocess Lisabonas Līgumam, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un kas parakstīts Lisabonā 2007. gada 13. decembrī ( OV C 306, 17.12.2007. )

OJ C 378, 23.12.2011, p. 3–4 (LV, LT, NL, PT, RO, SL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/lis/corrigendum/2011-12-23/4/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

23.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 378/3


LABOJUMU VERBĀLPROCESS

Lisabonas Līgumam, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un kas parakstīts Lisabonā 2007. gada 13. decembrī

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 306, 2007. gada 17. decembris )

2011/C 378/02

Šie labojumi ir izdarīti ar Labojumu verbālprocesu, kurš parakstīts Romā, 2011. gada 2. decembrī un kura depozitārs ir Itālijas Republikas valdība.

I.

Grozījumi Līgumā par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā

1)

12. lappuse, 1. panta 6. punkts (jaunā 3.b panta 3. punkta pirmā daļa)

Teksts:

".. tikai tad, ja dalībvalstis centrālā vai reģionālā un vietējā līmenī nevar pietiekami labi īstenot paredzētās darbības mērķus, bet .."

jālasa:

".. tikai atbilstīgā apmērā un vienīgi tad, ja paredzētās darbības mērķus nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstis centrālā vai reģionālā un vietējā līmenī, bet ..";

2)

36. lappuse, 1. panta 50. punkts (jaunā 28.d panta 1. punkta c) apakšpunkts)

Teksts:

".. programmu un īpašu sadarbības programmu koordināciju;"

jālasa:

".. programmu koordināciju un īpašu sadarbības programmu pārvaldību;";

3)

39. lappuse, 1. panta 56. punkts (jaunā 48. panta 6. punkta pirmā daļa)

Teksts:

".. Eiropadomei tādu grozījumu projektu, kas pilnībā vai daļēji skar Līguma .."

jālasa:

".. Eiropadomei priekšlikumus pilnībā vai daļēji pārskatīt Līguma ..";

4)

39. lappuse, 1. panta 56. punkts (jaunā 48. panta 6. punkta otrās daļas otrais teikums)

Teksts:

".. nav ratificējušas dalībvalstis .."

jālasa:

".. nav apstiprinājušas dalībvalstis ..";

5)

49. lappuse, 2. panta 17. punkts (jaunais 5.a pants)

Teksts:

".., kas saistītas ar atbilstīga sociālās aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, ar sociālās atstumtības .."

jālasa:

".., kas saistītas ar augsta līmeņa nodarbinātības veicināšanu, atbilstīgas sociālās aizsardzības nodrošināšanu, sociālās atstumtības ..";

6)

68. lappuse, 2. panta 68. punkts (jaunā 69.g panta 2. punkta b) apakšpunkts)

Teksts:

".. vai apvienotās izmeklēšanas vienībās, .."

jālasa:

".. vai kopējās izmeklēšanas grupās, ..";

7)

107. lappuse, 2. panta 209. punkts (jaunā 224.a panta pirmā daļa)

Teksts:

".. par kandidātu atbilstību Tiesas un Vispārējās tiesas tiesnešu un ģenerāladvokātu pienākumiem."

jālasa:

".. par kandidātu piemērotību pildīt Tiesas un Vispārējās tiesas tiesnešu un ģenerāladvokātu pienākumus.";

8)

113. lappuse, 2. panta 236. punkts (jaunā 249.b panta 1. punkts)

Teksts:

".. Komisijai var dot pilnvaras .."

jālasa:

".. Komisijai var deleģēt pilnvaras ..";

9)

114. lappuse, 2. panta 236. punkts (jaunā 249.b panta 3. punkts)

Teksts:

".. aktu virsrakstā iekļauj .."

jālasa:

".. aktu nosaukumā iekļauj ..";

10)

114. lappuse, 2. panta 236. punkts (jaunā 249.c panta 3. punkts)

Teksts:

".. īstenošanas pilnvaru piemērošanu."

jālasa:

".. īstenošanas pilnvaru izmantošanu.";

11)

114. lappuse, 2. panta 236. punkts (jaunā 249.c panta 4. punkts)

Teksts:

"4.   Īstenošanas aktu virsrakstā iekļauj vārdu "īstenošana"."

jālasa:

"4.   Īstenošanas aktu nosaukumā iekļauj vārdu "īstenošanas".";

12)

126. lappuse, 2. panta 273. punkta a) apakšpunkts (jaunā 1. punkta b) apakšpunkts)

Teksts:

".., jo īpaši pilnvarotāju un grāmatvežu .."

jālasa:

".., jo īpaši kredītrīkotāju un grāmatvežu ..".

II.

Protokoli, ko pievieno Lisabonas Līgumam

171. lappuse, 1. protokola 1. panta 10. punkta m) apakšpunkts (46. panta jaunā otrā daļa)

Teksts:

".., kuras saistītas ar atbildību, kas izriet no ārpuslīgumiskām attiecībām."

jālasa:

".., kuras saistītas ar ārpuslīgumisko atbildību.".


Top