EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:241:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 241, 2023. gada 29. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 241

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 29. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/2079 (2023. gada 18. septembris) par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu par atsevišķiem noteikumiem nolīgumos starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Japānu par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem

1

 

*

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Japānu par atsevišķiem noteikumiem nolīgumos starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Japānu par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem

2

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2023/2080 (2023. gada 28. septembris), ar kuru groza Regulu (ES) 2023/194, ar ko 2023. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi, un ar ko šādas zvejas iespējas uz 2023. un 2024. gadu nosaka konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem

13

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2023/2081 (2023. gada 28. septembris), ar ko īsteno Regulu (ES) 2023/1214, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

16

 

*

Komisijas Regula (ES) 2023/2082 (2023. gada 26. septembris), ar ko nosaka aizliegumu Portugāles karoga kuģiem zvejot zilo tunzivi Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/2083 (2023. gada 26. septembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2021/2167 16. panta 1. punkta piemērošanai attiecībā uz veidnēm, kas kredītiestādēm jāizmanto, lai pircējiem sniegtu informāciju par to kredītriska darījumiem bankas portfelī ( 1 )

21

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/2084 (2023. gada 27. septembris), ar ko attiecībā uz ierakstiem par Kanādu, Apvienoto Karalisti un Amerikas Savienotajām Valstīm to trešo valstu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus, groza Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu ( 1 )

64

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/2085 (2023. gada 27. septembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

70

 

*

Komisijas Regula (ES) 2023/2086 (2023. gada 28. septembris), ar ko attiecībā uz buferēta etiķa izmantošanu par konservantu un skābuma regulētāju groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu ( 1 )

73

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/2087 (2023. gada 28. septembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei “Lysoform IPA Surface” ( 1 )

78

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/2088 (2023. gada 28. septembris), ar ko par aktīvo vielu lietošanai 8. produkta veida biocīdos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 apstiprina N,N-didecil-N-(2-hidroksietil)-N-metilamonija propionāta un N,N-didecil-N-(2-(2-hidroksietoksi)etil)-N-metilamonija propionāta, un N,N-didecil-N-(2-(2-(2-hidroksietoksi)etoksi)etil)-N-metilamonija propionāta reakcijas masu ( 1 )

99

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/2089 (2023. gada 28. septembris), ar ko N,N-didecil-N-(2-hidroksietil)-N-metilamonija propionāta un N,N-didecil-N-(2-(2-hidroksietoksi)etil)-N-metilamonija propionāta un N,N-didecil-N-(2-(2-(2-hidroksietoksi)etoksi)etil)-N-metilamonija propionāta reakcijas masu apstiprina par aktīvo vielu lietošanai 2. un 4. produkta veida biocīdos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 ( 1 )

102

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/2090 (2023. gada 28. septembris), ar ko paredz noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2023/1231 piemērošanu attiecībā uz augu veselības etiķetes saturu un paraugu stādāmu augu, izņemot sēklas kartupeļus, un mašīnu un transportlīdzekļu, kas tikuši ekspluatēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības vajadzībām, ievešanai Ziemeļīrijā no citām Apvienotās Karalistes daļām laišanai tirgū ( 1 )

106

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/2091 (2023. gada 28. septembris), ar ko nosaka noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1231 piemēro attiecībā uz prasībām par stādāmu Solanum tuberosum L. bumbuļu (sēklas kartupeļu) sūtījumu ievešanu Ziemeļīrijā no citām Apvienotās Karalistes daļām, to izmantošanu Ziemeļīrijā un sēklas kartupeļu augu veselības etiķetes paraugu ( 1 )

111

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/2092 (2023. gada 28. septembris), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas, ievedmuitu un papildu ievedmuitu, ko cukura nozarē no 2023. gada 1. oktobra piemēro melasei

116

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/2093 (2023. gada 25. septembris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli, ko izvirzījusi Vācijas Federatīvā Republika

119

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2023/2094 (2023. gada 25. septembris), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/485, ar ko Dānijai atļauj piemērot īpašu pasākumu, atkāpjoties no 75. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

121

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/2095 (2023. gada 28. septembris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2020/1465 par Eiropas Savienības rīcību, atbalstot Apvienoto Nāciju Organizācijas verifikācijas un inspekcijas mehānismu Jemenā (UNVIM)

123

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/2096 (2023. gada 28. septembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Asociācijas komitejā īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai, kura izveidota ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses, attiecībā uz izmaiņām minētā nolīguma XXVIII-B pielikumā (Telesakaru pakalpojumiem piemērojamie noteikumi) un XXVIII-C pielikumā (Pasta un kurjera pakalpojumiem piemērojamie noteikumi)

125

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/2097 (2023. gada 28. septembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

141

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/2098 (2023. gada 28. septembris), ar ko ieceļ Eiropas Prokuratūras Eiropas prokuroru

142

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2023/2099 (2023. gada 28. septembris), ar ko apstiprina Īrijas dalību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2022/850 par datorizētu sistēmu datu pārrobežu elektroniskai apmaiņai tiesu iestāžu sadarbības civillietās un krimināllietās jomā (e-CODEX sistēma) ( 1 )

144

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/2100 (2023. gada 28. septembris), ar ko uz vēlāku laiku pārceļ datumu, līdz kuram lietošanai 8. produkta veida biocīdos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 ir apstiprināts vara (II) oksīds ( 1 )

145

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/2101 (2023. gada 28. septembris), ar ko pagarina termiņu, līdz kuram lietošanai 8. un 18. produkta veida biocīdos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 ir apstiprināts sulfurilfluorīds ( 1 )

147

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top