EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:233:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 233, 2023. gada 21. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 233

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 21. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/1796 (2023. gada 18. septembris) par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Čīles Republiku, kas, ievērojot 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXVIII pantu, panākts par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

1

 

*

NOLĪGUMS STARP EIROPAS SAVIENĪBU UN ČĪLES REPUBLIKU, KAS, IEVĒROJOT 1994. GADA VISPĀRĒJĀS VIENOŠANĀS PAR TARIFIEM UN TIRDZNIECĪBU (gatt) XXVIII PANTU, PANĀKTS PAR VISU ES CLXXV SARAKSTĀ IEKĻAUTO TARIFA KVOTU KONCESIJU GROZĪŠANU SAKARĀ AR APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANOS NO EIROPAS SAVIENĪBAS

3

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/1797 (2023. gada 7. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 papildina, precizējot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas jomas mainīgo lielumu skaitu un nosaukumus 2024. pārskata gadam ( 1 )

7

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/1798 (2023. gada 10. jūlijs), ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2020/689, ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu un jaunradušos slimību uzraudzību, izskaušanas programmām un statusu “brīvs no slimības” papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 ( 1 )

24

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1799 (2023. gada 19. septembris), ar kuru groza I un II pielikumu Īstenošanas regulai (ES) 2023/594, ar ko nosaka īpašus slimības kontroles pasākumus attiecībā uz Āfrikas cūku mēri ( 1 )

27

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/1800 kas pieņemts, savstarpēji vienojoties ar Komisijas priekšsēdētāju (2023. gada 19. septembris), ar ko ieceļ Eiropas Komisijas locekli

82

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/1801 (2023. gada 19. septembris), ar ko groza Lēmumu 1999/70/EK par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem attiecībā uz Banco de España ārējiem revidentiem

83

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1802 (2023. gada 20. septembris), ar ko nosaka tehnisko kārtību datu saglabāšanai

85

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2021/1134 (2021. gada 7. jūlijs), ar ko Vīzu informācijas sistēmas reformas nolūkā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 767/2008, (EK) Nr. 810/2009, (ES) 2016/399, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240, (ES) 2018/1860, (ES) 2018/1861, (ES) 2019/817 un (ES) 2019/1896 un atceļ Padomes Lēmumus 2004/512/EK un 2008/633/TI ( OV L 248, 13.7.2021. )

88

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top