EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:221:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 221, 2023. gada 8. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 221

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 8. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1702 (2023. gada 1. septembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Milas Yağlı Zeytini” (ACVN))

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1703 (2023. gada 7. septembris), ar ko atjauno atļauju Trichoderma reesei CBS 143953 producētas endo-1,4-betaksilanāzes un Trichoderma reesei CBS 143945 producētas endo-1,3(4)-betaglikanāzes preparātu lietot par barības piedevu mājputniem, atšķirtiem sivēniem, nobarojamām cūkām, sivēnmātēm laktācijas periodā un mazāk izplatītu sugu cūkām (atšķirtiem sivēniem, nobarojamām cūkām un sivēnmātēm laktācijas periodā), atļauju šo preparātu lietot zīdāmiem sivēniem un mazāk izplatītu sugu cūkām (zīdāmiem sivēniem) (atļaujas turētājs: uzņēmums Danisco (UK) Ltd, kas veic uzņēmējdarbību kā Danisco Animal Nutrition un ko pārstāv Genencor International B.V.) un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 337/2011 un Īstenošanas regulu (ES) 2016/997 ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1704 (2023. gada 7. septembris), ar ko atjauno atļauju preparātu Pediococcus pentosaceus DSM 23376 lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1119/2012 ( 1 )

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1705 (2023. gada 7. septembris) par atļauju Bacillus subtilis CGMCC 13326 producēta riboflavīna (B2 vitamīna) preparātu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1706 (2023. gada 7. septembris), ar ko attiecībā uz tādu augu sarakstiem, par kuriem zināms, ka tie ir uzņēmīgi pret Xylella fastidiosa, groza Īstenošanas regulu (ES) 2020/1201

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1707 (2023. gada 7. septembris) par atļauju 2-acetilfurānu un 2-pentilfurānu lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

27

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1708 (2023. gada 7. septembris), ar ko atjauno atļauju urīnvielu lietot par barības piedevu atgremotājiem ar funkcionējošu spurekli un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 839/2012 ( 1 )

31

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1709 (2023. gada 7. septembris) par atļauju Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 preparātu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

34

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1710 (2023. gada 7. septembris), ar ko atjauno atļauju amonija hlorīda preparātu lietot par barības piedevu visiem atgremotājiem, kaķiem un suņiem un dod atļauju amonija hlorīda preparātu lietot par barības piedevu sivēnmātēm (atļaujas turētājs: uzņēmums Latochema Co. Ltd), un atceļ Īstenošanas regulas (ES) Nr. 832/2012 un (ES) 2016/1007 ( 1 )

37

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1711 (2023. gada 7. septembris), ar ko atjauno atļauju Aspergillus oryzae (NRRL 458) fermentācijas produkta preparātu lietot par barības piedevu piena govīm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 537/2007 (atļaujas turētājs: uzņēmums Biozyme Incorporated) ( 1 )

42

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1712 (2023. gada 7. septembris) par atļauju saulrieta dzelteno FCF izmantot par barības piedevu kaķiem, suņiem, dekoratīvajām zivīm, dekoratīvajiem graudēdājiem putniem un sīkajiem grauzējiem ( 1 )

46

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1713 (2023. gada 7. septembris) par atļauju izmantot Trichoderma reesei ATCC PTA-5588 producētas endo-1,4-beta-ksilanāzes, Bacillus subtilis CBS 148232 producētas proteāzes un Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 producētas alfa-amilāzes preparātu gaļas cāļiem, dējējvistu cāļiem un mazāk izplatītu sugu mājputniem (atļaujas turētājs: Danisco (UK) Ltd, ko Savienībā pārstāv Genencor international B.V.) ( 1 )

51

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

ANO Noteikumi Nr. 92 – Vienoti noteikumi par L1, L2, L3, L4 un L5 kategorijas transportlīdzekļu neoriģinālo maiņas izplūdes klusinātājsistēmu (NORESS) apstiprināšanu attiecībā uz skaņas emisiju [2023/1714]

55

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top