EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:188:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 188, 2023. gada 27. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 188

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 27. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2023/1545 (2023. gada 26. jūlijs), ar ko attiecībā uz kosmētikas līdzekļos esošu alergēnisku smaržvielu marķēšanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1223/2009 ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1546 (2023. gada 26. jūlijs), ar kuru Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā ieraksta nosaukumus “Pancetta de l’Île de Beauté / Panzetta de l'Île de Beauté” (AĢIN), “Saucisson sec de l’Île de Beauté / Salciccia de l'Île de Beauté” (AĢIN), “Bulagna de l’Île de Beauté” (AĢIN) un “Figatelli de l'Île de Beauté / Figatellu de l'Île de Beauté” (AĢIN)

24

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1547 (2023. gada 26. jūlijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Gower Salt Marsh Lamb” (ACVN))

28

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2023/1548 (2023. gada 1. jūnijs) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda darbu zaudējušiem darba ņēmējiem izmantošanu (EGF/2023/000 TA 2023 – tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)

36

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/1549 (2023. gada 10. jūlijs) par Eiropola izpilddirektora vietnieka iecelšanu

38

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/1550 (2023. gada 25. jūlijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Vācijas Federatīvā Republika

40

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1551 (2023. gada 25. jūlijs), ar ko Vācijai atļauj ieviest īpašu pasākumu, atkāpjoties no 218. un 232. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

42

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1552 (2023. gada 25. jūlijs), ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/784 attiecībā uz atļaujas termiņu un darbības jomu Itālijas pieņemtajam īpašajam pasākumam, ar ko atkāpjas no 206. un 226. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

45

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1553 (2023. gada 25. jūlijs), ar ko Rumānijai atļauj ieviest īpašu pasākumu, atkāpjoties no 218. un 232. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

48

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1554 (2023. gada 19. jūlijs) par konkrētiem pagaidu ārkārtas pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri Horvātijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 4985)  ( 1 )

51

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2023/1555 (2023. gada 25. jūlijs) par piekļuves Eiropas apkalpju datubāzei un Eiropas kuģu korpusu datubāzei nodrošināšanu Šveices iestādēm

55

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2023/1556 (2023. gada 19. jūlijs) par to, lai atkārtoti apstiprinātu atļauju Eiropas Savienības militārajai operācijai Vidusjūras reģionā (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/2/2023)

58

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā direktīvā (ES) 2023/1526 (2023. gada 16. maijs), ar ko attiecībā uz atbrīvojumu izmantot svinu kā tāda polivinilhlorīda termisko stabilizatoru, ko lieto par bāzes materiālu sensoros, kurus izmanto in vitro diagnostikas medicīniskajās ierīcēs, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/65/ES ( OV L 185, 24.7.2023. )

59

 

*

Labojums Padomes Direktīvā (ES) 2020/262 (2019. gada 19. decembris), ar ko nosaka akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu ( OV L 58, 27.2.2020. )

60

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) ( OV L 405, 2.12.2020. )

61

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2023/970 (2023. gada 10. maijs) par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu stiprinātu to, kā tiek piemērots princips par vienādu darba samaksu vīriešiem un sievietēm par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu ( OV L 132, 17.5.2023. )

62

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 671/2005/TI (2005. gada 20. septembris) par informācijas apmaiņu un sadarbību attiecībā uz teroristu nodarījumiem ( OV L 253, 29.9.2005. )

63

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top