EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:176:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 176, 2023. gada 11. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 176

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 11. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2023/1433 (2023. gada 10. jūlijs), ar ko groza Regulu (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/1434 (2023. gada 25. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, pielāgojot to zinātnes un tehnikas attīstībai, groza attiecībā uz piezīmju pievienošanu VI pielikuma 1. daļas 1.1.3. iedaļā ( 1 )

3

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/1435 (2023. gada 2. maijs), ar ko attiecībā uz ierakstu grozīšanu VI pielikuma 3. daļā par 2-etilheksānskābi un tās sāļiem, borskābi, dibora trioksīdu, tetrabora dinātrija heptaoksīda hidrātu, bezūdens dinātrija tetraborātu, ortoborskābes nātrija sāli, dinātrija tetraborāta dekahidrātu un dinātrija tetraborāta pentahidrātu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu ( 1 )

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1436 (2023. gada 10. jūlijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 neatjauno darbīgās vielas dimoksistrobīna apstiprinājumu un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 un (ES) 2015/408 ( 1 )

10

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2023/1437 (2023. gada 4. maijs), ar ko attiecībā uz atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai kapilārajiem reometriem paredzētos kušanas spiediena devējos noteiktos apstākļos Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai ( 1 )

14

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2023/1438 (2023. gada 10. jūlijs), ar ko attiecībā uz noteiktu lauksaimniecības augu un dārzeņu šķirņu pārbaužu protokoliem groza Direktīvu 2003/90/EK un 2003/91/EK ( 1 )

17

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/1439 (2023. gada 10. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

26

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/1440 (2023. gada 10. jūlijs) par palīdzības pasākumu saskaņā ar Eiropas Miera mehānismu nolūkā atbalstīt Ganas bruņotos spēkus

28

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top