EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:159:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 159, 2023. gada 22. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 159

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 22. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2023/1199 (2023. gada 21. jūnijs), ar ko labo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS) dažu valodu versijas ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1200 (2023. gada 21. jūnijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei Airedale PAA product family  ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1201 (2023. gada 21. jūnijs) par dažu Komisijas procedūru izpildes kārtību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2022/2065 (“Digitālo pakalpojumu aktam”)

51

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1202 (2023. gada 21. jūnijs), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2021/2325 groza attiecībā uz dažu kontroles iestāžu un kontroles institūciju atzīšanu, kura piešķirta attiecībā uz bioloģisko produktu importu Savienībā

60

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1203 (2023. gada 21. jūnijs), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 un (ES) 2020/1213 groza attiecībā uz noteiktiem stādāmiem Malus domestica augiem, kuru izcelsme ir Apvienotajā Karalistē

65

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/1204 (2023. gada 20. jūnijs), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli, ko izvirzījusi Itālijas Republika

70

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/1205 (2023. gada 20. jūnijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un piecus locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Zviedrijas Karaliste

72

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/1206 (2023. gada 20. jūnijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Igaunijas Republika

74

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1207 (2023. gada 21. jūnijs), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu soju MON 87701 × MON 89788, no tās sastāv vai no tās ir ražoti (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 3935)  ( 1 )

75

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1208 (2023. gada 21. jūnijs), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 95379, sastāv vai ir ražoti no tās (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 3936)  ( 1 )

81

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1209 (2023. gada 21. jūnijs), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificēto kukurūzu DP4114 × MON89034 × MON87411 × DAS-40278-9 un tās apakškombinācijas DAS-40278-9 × DP4114 × MON 87411, MON 89034 × DP4114 × MON 87411, MON 89034 × DAS-40278-9 × MON 87411, MON 89034 × DAS-40278-9 × DP4114, DP4114 × MON 87411, DAS-40278-9 × MON 87411, DAS-40278-9 × DP4114, MON 89034 × DP4114 (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 3937)  ( 1 )

87

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1210 (2023. gada 21. jūnijs), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu 281-24-236 × 3006-210-23, no tās sastāv vai no tās ir ražoti (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 3940)  ( 1 )

94

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1211 (2023. gada 21. jūnijs), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificēto kukurūzu MON 87429, no tās sastāv vai ir no tās ražoti (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 3941)  ( 1 )

100

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1212 (2023. gada 21. jūnijs), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87701, no tām sastāv vai ir no tām ražoti (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 3944)  ( 1 )

106

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1213 (2023. gada 21. jūnijs), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu soju 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6), no tās sastāv vai ir no tās ražoti (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 3945)  ( 1 )

112

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) 2023/194 (2023. gada 30. janvāris), ar ko 2023. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi, un ar ko šādas zvejas iespējas uz 2023. un 2024. gadu nosaka konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem ( OV L 28, 31.1.2023. )

118

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2022/250 (2022. gada 21. februāris), ar ko attiecībā uz tāda jauna veterinārā/oficiālā sertifikāta parauga pievienošanu, kas vajadzīgs, lai Ziemeļīrijā ievestu aitas un kazas no Lielbritānijas, groza Īstenošanas regulu (ES) 2021/403 un attiecībā uz to trešo valstu sarakstu, no kurām Savienībā atļauts ievest aitas un kazas, groza Īstenošanas regulu (ES) 2021/404 ( OV L 41, 22.2.2022. )

125

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2023/1110 (2023. gada 6. jūnijs), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/1793 par to oficiālo kontroļu pagaidu pastiprināšanu un ārkārtas pasākumiem, kas attiecas uz noteiktu preču ievešanu Savienībā no konkrētām trešām valstīm, un ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 un (EK) Nr. 178/2002 ( OV L 147, 7.6.2023. )

127

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2022/1998 (2022. gada 20. septembris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu ( OV L 282, 31.10.2022. )

150

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2023/591 (2023. gada 16. marts), ar ko pieņem jauna ražotāja eksportētāja režīma pieprasījumu attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes elektrisko velosipēdu importam noteiktajiem galīgajiem antidempinga pasākumiem un groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/73 ( OV L 79, 17.3.2023. )

151

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) 2015/340 (2015. gada 20. februāris), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 923/2012 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 805/2011 ( OV L 63, 6.3.2015. )

152

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top