EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:139:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 139, 2023. gada 26. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 139

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 26. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2023/1027 (2023. gada 25. maijs), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/1028 (2023. gada 20. marts), ar ko Regulu (ES) Nr. 748/2012 groza attiecībā uz sarežģīta ar dzinēju darbināma gaisa kuģa definīciju un labo minēto regulu

10

 

*

Komisijas Regula (ES) 2023/1029 (2023. gada 25. maijs), ar ko attiecībā uz fosmeta maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 III un V pielikumu ( 1 )

15

 

*

Komisijas Regula (ES) 2023/1030 (2023. gada 25. maijs), ar ko attiecībā uz Bacillus amyloliquefaciens celmu AH2, Bacillus amyloliquefaciens celmu IT-45 un Purpureocillium lilacinum celmu PL11 groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumu ( 1 )

28

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1031 (2023. gada 24. maijs), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

31

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1032 (2023. gada 25. maijs), ar ko ievieš pasākumus, kuru mērķis ir novērst tomātu augļu brūnplankumainības vīrusa (ToBRFV) ievešanu un izplatīšanos Savienībā, un groza Īstenošanas regulu (ES) 2020/1191

34

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1033 (2023. gada 25. maijs), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2020/1080, ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes solārā stikla importam, un Īstenošanas regulu (ES) 2020/1081, ar ko nosaka galīgos kompensācijas maksājumus Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes solārā stikla importam

44

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/1034 (2023. gada 22. maijs) par to, lai saistībā ar pušu konferences četrpadsmito sanāksmi Eiropas Savienības vārdā iesniegtu priekšlikumu grozīt Konvencijas par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību I papildinājumu

47

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/1035 (2023. gada 25. maijs), ar ko groza Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

49

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1036 (2023. gada 24. maijs) par dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz izdevumiem, kas no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansēti 2022. finanšu gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 3271)

57

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1037 (2023. gada 24. maijs) par dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finansētiem izdevumiem, kuri attiecas uz 2022. finanšu gadu (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 3274)

73

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1038 (2023. gada 24. maijs) par Apvienotās Karalistes maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz izdevumiem, kas no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansēti 2022. finanšu gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 3275)

81

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1039 (2023. gada 24. maijs) par Apvienotās Karalistes maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu par 2022. finanšu gadu attiecībā uz parādiem, kas saistīti ar izdevumiem, ko Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) finansējis atbilstoši 2014.–2020. gada plānošanas periodam un 2007.–2013. gada plānošanas periodam (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 3272)

88

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top