EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:099:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 099, 2023. gada 12. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 99

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 12. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/744 (2023. gada 2. februāris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2022/1172 labo attiecībā uz pārejas noteikumiem, kuru mērķis ir atvieglot nosacījumu sistēmas un savstarpējās atbilstības pārbaudes, ko piemēro dažiem platībatkarīgajiem maksājumiem kopējās lauksaimniecības politikas satvarā

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/745 (2023. gada 3. aprīlis) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

3

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/746 (2023. gada 28. marts), ar ko nosaka kritērijus un procedūru, lai noteiktu nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskajā Civilās aviācijas organizācijā attiecībā uz starptautisko standartu un ieteicamās prakses pieņemšanu vai to grozījumiem un paziņošanu par atšķirībām no pieņemtajiem starptautiskajiem standartiem

7

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/747 (2023. gada 31. marts) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Asociācijas komitejā tās Tirdzniecības komitejas sastāvā, kura izveidota ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, attiecībā uz grozījumu minētā nolīguma XVII pielikuma XVII papildinājuma 3. daļā (Noteikumi attiecībā uz telekomunikāciju pakalpojumiem)

16

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2023/748 (2023. gada 11. aprīlis), ar ko paredz detalizētus noteikumus par to, kā attiecībā uz pieprasījumiem veikt administratīvo aktu vai bezdarbības iekšēju pārskatīšanu piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1367/2006

23

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/749 (2023. gada 14. aprīlis), ar ko attiecībā uz Dānijā piemērojamiem valsts pasākumiem, kas attiecas uz bakteriālo nieru slimību (BKD) un infekciozo aizkuņģa dziedzera nekrozi (IPN), un Apvienotajā Karalistē (Ziemeļīrijā) piemērojamiem valsts pasākumiem, kas attiecas uz austeru herpesvīrusu 1μνar (OsHV-1μνar), groza Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/260 I un II pielikumu ( 1 )

28

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top