EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:093:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 093, 2023. gada 31. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 93

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 31. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2023/706 (2023. gada 30. marts), ar ko groza Regulu (ES) 2022/1369 attiecībā uz pieprasījuma samazināšanas perioda pagarināšanu gāzes pieprasījuma samazināšanas pasākumiem un ziņošanas par to īstenošanu un īstenošanas uzraudzības stiprināšanu

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/707 (2022. gada 19. decembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 1272/2008 groza attiecībā uz bīstamības klasēm un vielu un maisījumu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kritērijiem ( 1 )

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/708 (2023. gada 20. marts), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei “HYPO-CHLOR Product Family” ( 1 )

40

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/709 (2023. gada 29. marts), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

54

 

*

Komisijas Regula (ES) 2023/710 (2023. gada 30. marts), ar ko attiecībā uz brompropilāta, hloridazona, fenpropimorfa, imazakvīna un tralkoksidima maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu ( 1 )

57

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/711 (2023. gada 30. marts), ar ko pieņem jauna ražotāja eksportētāja režīma pieprasījumu, kas iesniegts attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importam noteiktajiem galīgajiem antidempinga pasākumiem, un groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/1198

84

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/712 (2023. gada 30. marts), ar kuru saistībā ar jaunu eksportētāju sāk pārskatīt Īstenošanas regulu (ES) 2017/2230, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes trihlorizocianūrskābes importam attiecībā uz vienu Ķīnas ražotāju eksportētāju, atceļ maksājumu šā ražotāja eksportētāja veiktajam importam un nosaka šā importa reģistrāciju

88

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/713 (2023. gada 28. marts), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un divus locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Nīderlandes Karaliste

94

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/714 (2023. gada 28. marts), ar ko attiecībā uz Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland ārējiem revidentiem groza Lēmumu 1999/70/EK par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem

96

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/715 (2023. gada 28. marts), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli, ko izvirzījusi Dānijas Karaliste

98

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/716 (2023. gada 28. marts), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Portugāles Republika

100

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/717 (2023. gada 28. marts), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli, ko izvirzījusi Malta

102

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/718 (2023. gada 28. marts) par nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Filipīnu Republiku, no otras puses, attiecībā uz lēmuma pieņemšanu, ar ko izveido Jūrlietu sadarbības apakškomiteju un pieņem tās pilnvaras

103

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/719 (2023. gada 24. marts), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2021/641 par ārkārtas pasākumiem saistībā ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 2189)  ( 1 )

108

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top