EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:084:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 084, 2023. gada 23. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 84

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 23. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/666 (2023. gada 16. marts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Olio Campania” (AĢIN))

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/667 (2023. gada 22. marts), ar ko kā tradicionālu pārtiku no trešās valsts atļauj laist tirgū žāvētus Canarium indicum L. riekstus un groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/668 (2023. gada 22. marts), par atļauju Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 producētas endo-1,4-beta-ksilanāzes preparātu lietot par barības piedevu visiem dējējmājputniem (atļaujas turētājs: uzņēmums “Kemin Europa N.V.”) ( 1 )

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/669 (2023. gada 22. marts), par atļauju Komagataella phaffii DSM 33574 producētas endo-1,4-beta-ksilanāzes preparātu lietot par barības piedevu visām gaļas mājputnu un visām dējējmājputnu un vaislas mājputnu sugām (atļaujas turētājs: uzņēmums “BioResource International, Inc.”, pārstāvis Savienībā uzņēmums “Pen & Tec Consulting, S.L.U.”) ( 1 )

10

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/670 (2023. gada 21. marts), ar ko attiecībā uz Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland ārējiem revidentiem groza Lēmumu 1999/70/EK par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem

14

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/671 (2023. gada 21. marts), ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju, ar kuru nosaka pamatu informācijas apmaiņai par personām, uz kurām attiecas pagaidu aizsardzība

16

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2023/672 (2023. gada 10. marts) par pilnvaru deleģēšanu pieņemt lēmumus par pārbaudēm uz vietas un iekšējo modeļu analīzi (ECB/2023/5)

18

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2023/673 (2023. gada 14. marts), ar kuru ieceļ struktūrvienību vadītājus deleģētu lēmumu pieņemšanai saistībā ar pārbaudēm uz vietas un iekšējo modeļu analīzi (ECB/2023/6)

24

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) 2022/2434 (2022. gada 6. decembris), ar ko groza Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 attiecībā uz diversificētas finansēšanas stratēģijas kā vispārējas aizņemšanās metodes izveidi ( OV L 319, 13.12.2022. )

26

 

*

Labojums Eiropas Savienības attiecībā uz 2023. finanšu gadu gada budžeta pieņemšanā galīgajā variantā (ES, Euratom) 2023/278 ( OV L 58, 23.2.2023. )

27

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top