EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:050:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 050, 2023. gada 17. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 50

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 17. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/362 (2023. gada 14. februāris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu par atsevišķiem noteikumiem nolīgumos starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Japānu par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/363 (2022. gada 31. oktobris), ar ko Deleģētajā regulā (ES) 2022/1288 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza un labo attiecībā uz informācijas saturu un noformējumu saistībā ar informācijas atklāšanu pirmslīguma dokumentos un periodiskos ziņojumos par finanšu produktiem, kas iegulda vides ziņā ilgtspējīgās saimnieciskajās darbībās ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/364 (2023. gada 16. februāris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei “IPA Family 1” ( 1 )

28

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/365 (2023. gada 16. februāris), ar ko izbeidz termiņbeigu pārskatīšanas izmeklēšanu attiecībā uz konkrētu Ukrainas izcelsmes karsti velmētu plakanu dzelzs, neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda velmējumu importu

56

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/366 (2023. gada 16. februāris), ar ko atjauno atļauju preparātu Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 lietot par barības piedevu gaļas cāļiem, dējējvistu cāļiem un mazāk izplatītām putnu sugām, izņemot dējējputnus, lietot šo preparātu par barības piedevu dekoratīvajiem putniem un groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 306/2013, Īstenošanas regulu (ES) Nr. 787/2013, Īstenošanas regulu (ES) 2015/1020, Īstenošanas regulu (ES) 2017/2276 un atceļ Regulu (ES) Nr. 107/2010 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 885/2011 (atļaujas turētājs: uzņēmums Kemin Europa N.V.) ( 1 )

59

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (ES) 2023/367 (2023. gada 19. janvāris), ar ko pagarina pilnvaru laiku Izmeklēšanas komitejai, kuras uzdevums ir izmeklēt spiegprogrammatūras Pegasus un tai līdzīgu novērošanas spiegprogrammatūru izmantošanu

65

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top