EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:016:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 016, 2023. gada 18. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 16

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 18. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/118 (2022. gada 23. septembris), ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2020/688, ar ko attiecībā uz dzīvnieku veselības prasībām, kuras reglamentē sauszemes dzīvnieku un inkubējamu olu pārvietošanu Savienībā, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/119 (2022. gada 9. novembris), ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2020/692, ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā, to pārvietošanu un rīkošanos ar tiem pēc ievešanas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 ( 1 )

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/120 (2023. gada 11. janvāris) par nosaukuma ierakstīšanu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (“Луканка Троянска” / “Lukanka Troyanska” / “Троянска луканка” / “Troyanska lukanka” (GTĪ))

23

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/121 (2023. gada 17. janvāris), ar kuru groza un labo Īstenošanas regulu (ES) 2021/1165, ar ko atļauj bioloģiskajā ražošanā izmantot noteiktus produktus un vielas un izveido to sarakstus

24

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/122 (2023. gada 17. janvāris), ar ko groza Vienoto rīcību 2008/124/KĀDP par Eiropas Savienības Tiesiskuma misiju Kosovā, EULEX KOSOVO

32

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/123 (2023. gada 17. janvāris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2019/97 par atbalstu Bioloģisko un toksisko ieroču konvencijai saistībā ar ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

34

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/124 (2023. gada 17. janvāris), ar ko atbalsta Hāgas rīcības kodeksu un ballistisko raķešu neizplatīšanu, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

36

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/125 (2023. gada 10. janvāris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2021/641 par ārkārtas pasākumiem saistībā ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 289)  ( 1 )

42

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) 2022/1104 (2022. gada 1. jūlijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 68/2013, ar ko izveido barības sastāvdaļu reģistru ( OV L 177, 4.7.2022. )

121

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top