EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:321:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 321, 2022. gada 15. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 321

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 15. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2022/2455 (2022. gada 8. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1217/2010 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu dažām pētniecības un izstrādes nolīgumu kategorijām ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2022/2456 (2022. gada 8. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1218/2010 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu dažām specializācijas nolīgumu kategorijām ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2457 (2022. gada 14. decembris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/1993, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam, attiecinot to arī uz konkrētu stikla šķiedras sieta audumu importu, ko nosūta no Indijas, Indonēzijas, Malaizijas, Taivānas un Taizemes, deklarējot vai nedeklarējot minēto valstu izcelsmi

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2458 (2022. gada 14. decembris), ar ko, ņemot vērā iepriekšējos gados notikušo citu krājumu pārzveju, saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1224/2009 veic atvilkumus no nozvejas kvotām, kas 2022. gadā pieejamas attiecībā uz konkrētiem zivju krājumiem, un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2022/1926

10

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2459 (2022. gada 8. decembris) par palielinātas vīzas nodevas piemērošanu attiecībā uz Gambiju

18

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2022/2460 (2022. gada 13. decembris) par ilgtermiņā darbojošos valsts lauksaimnieciskā atbalsta shēmu, kas paredzēta Zviedrijas ziemeļu reģioniem (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 9240)

22

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2461 (2022. gada 14. decembris), ar kuru shēmu KZR INiG atzīst par derīgu tam, lai pierādītu atbilstību prasībām, kas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2018/2001 noteiktas attiecībā uz biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, biomasas kurināmajiem/degvielām, nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām šķidrajām un gāzveida degvielām un reciklēta oglekļa degvielām, un atceļ Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/603 ( 1 )

38

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2462 (2022. gada 14. decembris), ar kuru groza Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/2323, ar ko izveido kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013 ( 1 )

42

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2014/194/ES (2014. gada 11. februāris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Vienošanos starp Eiropas Savienību un Islandes Republiku par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā ( OV L 106, 9.4.2014. )

71

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2022/978 (2022. gada 23. jūnijs), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/159, ar ko nosaka galīgo aizsardzības pasākumu konkrētu tērauda ražojumu importam ( OV L 167, 24.6.2022. )

72

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2022/2387 (2022. gada 30. augusts), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2017/655, lai noteikumus par tādu gāzveida piesārņotāju emisiju uzraudzību, ko rada ekspluatācijā esoši iekšdedzes motori, kuri uzstādīti autoceļiem neparedzētā mobilajā tehnikā, pielāgotu tā, lai tie ietvertu motorus, kuru jauda ir mazāka par 56 kW vai lielāka par 560 kW ( OV L 316, 8.12.2022. )

74

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top