EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:319:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 319, 2022. gada 13. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 319

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 13. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2022/2434 (2022. gada 6. decembris), ar ko groza Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 attiecībā uz diversificētas finansēšanas stratēģijas kā vispārējas aizņemšanās metodes izveidi

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/2435 (2022. gada 26. jūlijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu par kravu autopārvadājumiem

5

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/2436 (2022. gada 12. decembris), ar ko īsteno 12. panta 2. punktu Regulā (ES) 2017/1770 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Mali

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2437 (2022. gada 9. decembris), ar kuru groza I pielikumu Īstenošanas regulai (ES) 2021/605, ar ko nosaka īpašus kontroles pasākumus attiecībā uz Āfrikas cūku mēri ( 1 )

16

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2022/2438 (2022. gada 12. decembris), ar ko attiecībā uz Savienības reglamentētajiem nekarantīnas kaitīgajiem organismiem uz dekoratīvo augu pavairošanas materiāla, augļaugu pavairošanas materiāla un uz augļu ražošanai paredzētiem augļaugiem groza Direktīvu 93/49/EEK un Īstenošanas direktīvu 2014/98/ES

54

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/2439 (2022. gada 8. decembris), ar ko dalībvalstis pilnvaro Eiropas Savienības interesēs akceptēt Filipīnu pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

66

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/2440 (2022. gada 12. decembris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2017/1775 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Mali

68

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/2441 (2022. gada 12. decembris), ar ko groza Vienoto rīcību 2008/851/KĀDP par Eiropas Savienības militāro operāciju ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem

80

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/2442 (2022. gada 12. decembris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2022/151 par Eiropas Savienības darbību, ar ko atbalsta konkrētu īpaši neaizsargātu personu evakuāciju no Afganistānas

83

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/2443 (2022. gada 12. decembris), ar ko groza Lēmumu 2010/96/KĀDP par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Somālijas drošības spēku apmācībā

84

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/2444 (2022. gada 12. decembris) par Eiropas Savienības militārās partnerības misiju Nigērā (EUMPM Niger)

86

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/2445 (2022. gada 12. decembris), ar ko groza Lēmumu 2012/389/KĀDP par Eiropas Savienības spēju veidošanas misiju Somālijā (EUCAP Somalia)

91

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2446 (2022. gada 12. decembris), ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/2201 par dažu Tīkla pārvaldības padomes un Eiropas aviācijas krīzes koordinācijas vienības locekļu un viņu aizstājēju iecelšanu gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkciju īstenošanai ( 1 )

93

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top