EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:315:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 315, 2022. gada 7. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 315

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 7. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/2379 (2022. gada 23. novembris) par statistiku par lauksaimniecības ielaidi un izlaidi un ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 617/2008 un atceļ Eiropa Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1165/2008, (EK) Nr. 543/2009 un (EK) Nr. 1185/2009 un Padomes Direktīvu 96/16/EK ( 1 )

1

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2022/2380 (2022. gada 23. novembris), ar ko groza Direktīvu 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū ( 1 )

30

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2022/2381 (2022. gada 23. novembris) par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotētu uzņēmumu direktoru vidū un saistītiem pasākumiem ( 1 )

44

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2022/2382 (2022. gada 1. decembris), ar ko nosaka aizliegumu Portugāles karoga kuģiem zvejot cirtaino raju Savienības ūdeņos 9. zonā

60

 

*

Komisijas Regula (ES) 2022/2383 (2022. gada 6. decembris), ar ko Regulu (ES) Nr. 582/2011 groza attiecībā uz tīru biodīzeļdegvielu izmantojošu lielas noslodzes transportlīdzekļu emisiju tipa apstiprināšanu ( 1 )

63

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/2384 (2022. gada 25. novembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā apstiprinātu izmaiņas Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (GATS) Savienības specifisko saistību grafikā nolūkā iekļaut Deklarācijas par sarunu noslēgšanu par iekšzemes regulējumu pakalpojumu jomā 1. pielikumu

71

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2385 (2022. gada 6. decembris), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu 2013/805/ES, ar ko Polijas Republikai atļauj ieviest pasākumus, atkāpjoties no 26. panta 1. punkta a) apakšpunkta un 168. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

87

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2386 (2022. gada 5. decembris), ar ko pagarina pasākumus, ar kuriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 atļauj piedāvāt tirgū un lietot biocīdu “Biobor JF” (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 8673)

89

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top