EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:312:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 312, 2022. gada 5. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 312

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 5. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2360 (2022. gada 3. augusts), ar ko Deleģētajā regulā (ES) 2018/389 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz 90 dienu atbrīvojumu piekļuvei kontam ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2361 (2022. gada 1. decembris), ar ko attiecībā uz ierakstiem par Kanādu, Apvienoto Karalisti un Amerikas Savienotajām Valstīm to trešo valstu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus, groza Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu ( 1 )

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2362 (2022. gada 2. decembris), ar ko pagarina to atkāpi no Padomes Regulas (EK) Nr. 1967/2006, kura attiecībā uz minimālo attālumu no krasta un minimālo dziļumu piešķirta kuģiem, kas izmanto no krasta velkamos vadus, noteiktos Francijas (Oksitānijas un Provansas-Alpu-Kotdazīras) teritoriālajos ūdeņos

91

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2363 (2022. gada 2. decembris), ar ko attiecībā uz aizliegumu zvejot virs aizsargājamām dzīvotnēm un minimālo attālumu no krasta un minimālo jūras dziļumu, kas jāievēro kuģiem, kuri noteiktos Francijas (Provansas–Alpu–Kotdazīras) teritoriālajos ūdeņos zvejo ar gangui tipa trali, pagarina atkāpi no Padomes Regulas (EK) Nr. 1967/2006

95

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2364 (2022. gada 2. decembris), ar ko attiecībā uz darbīgās vielas glifosāta apstiprinājuma perioda pagarināšanu groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

99

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2365 (2022. gada 2. decembris), ar ko Īstenošanas regulā (ES) 2016/1801 noteiktos īstenošanas tehniskos standartus groza attiecībā uz ārējo kredītnovērtēšanas institūciju veiktu kredītnovērtējumu kartēšanas tabulu atbilstību vērtspapīrošanas vajadzībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 ( 1 )

101

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2366 (2022. gada 2. decembris), ar ko nosaka specifikācijas tehniskam risinājumam, kura mērķis ir atvieglot dalībvalstīm un Eiropolam datu vākšanu nolūkā sagatavot statistiku par tiesībaizsardzības nolūkos veiktu piekļuvi VIS datiem

109

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top