EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:304:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 304, 2022. gada 24. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 304

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 24. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2292 (2022. gada 6. septembris), ar ko attiecībā uz prasībām par produktīvo dzīvnieku un noteiktu lietošanai pārtikā paredzētu preču sūtījumu ievešanu Savienībā papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2293 (2022. gada 18. novembris), ar ko attiecībā uz tādu trešo valstu sarakstu, kurām ir apstiprināts farmakoloģiski aktīvo vielu izmantošanas, farmakoloģiski aktīvo vielu un pesticīdu maksimālo atlieku līmeņu un kontaminantu maksimālo līmeņu kontroles plāns, groza Īstenošanas regulu (ES) 2021/405 ( 1 )

31

 

*

Komisijas Regula (ES) 2022/2294 (2022. gada 23. novembris), ar ko attiecībā uz statistiku par veselības aprūpes iestādēm, veselības aprūpes cilvēkresursiem un veselības aprūpes izmantošanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2008 ( 1 )

42

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2295 (2022. gada 23. novembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza attiecībā uz tādu gaisa pārvadātāju sarakstu, kuru darbība Savienībā ir aizliegta vai kuriem piemēro darbības ierobežojumus Savienībā ( 1 )

53

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/2296 (2022. gada 21. novembris) par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

67

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2297 (2022. gada 19. oktobris) par koncentrētās Saules enerģijas Eiropas Saules enerģijas pētniecības infrastruktūras (EU-SOLARIS ERIC) izveidi (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 7351)  ( 1 )

78

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2298 (2022. gada 23. novembris), ar ko uz vēlāku laiku pārceļ datumu, līdz kuram lietošanai 8. produkta veida biocīdos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 ir apstiprināts propikonazols ( 1 )

85

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Lēmumā (ES) 2022/1994 (2022. gada 17. oktobris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu apakškomitejā, kura izveidota ar Visaptverošu un pastiprinātu partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses, attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu ( OV L 273, 21.10.2022. )

87

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) 2022/1439 (2022. gada 31. augusts), ar ko attiecībā uz informāciju, kas jāiesniedz attiecībā uz darbīgajām vielām, un attiecībā uz specifiskajām prasībām šādiem datiem par mikroorganismiem groza Regulu (ES) Nr. 283/2013 ( OV L 227, 1.9.2022. )

94

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) 2022/1440 (2022. gada 31. augusts), ar ko attiecībā uz informāciju, kura jāiesniedz par augu aizsardzības līdzekļiem, un attiecībā uz specifiskajām prasībām šādiem datiem par mikroorganismus saturošiem augu aizsardzības līdzekļiem, groza Regulu (ES) Nr. 284/2013 ( OV L 227, 1.9.2022. )

97

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) 2022/1441 (2022. gada 31. augusts), ar ko attiecībā uz mikroorganismus saturošu augu aizsardzības līdzekļu speciālajiem vienotajiem izvērtēšanas un atļauju piešķiršanas principiem groza Regulu (ES) Nr. 546/2011 ( OV L 227, 1.9.2022. )

100

 

*

Labojums Komisijas 2022. gada 10. jūnija Īstenošanas regulā (ES) 2022/1860, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 piemērošanai attiecībā uz ziņošanas standartiem, formātiem, biežumu, metodēm un kārtību ( OV L 262, 7.10.2022. )

102

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2022/2236 (2022. gada 20. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/858 I, II, IV un V pielikumu groza attiecībā uz tehniskajām prasībām neierobežotās sērijās ražotiem transportlīdzekļiem, mazās sērijās ražotiem transportlīdzekļiem, pilnībā automatizētiem mazās sērijās ražotiem transportlīdzekļiem un speciālajiem transportlīdzekļiem, kā arī attiecībā uz programmatūras atjaunināšanu ( OV L 296, 16.11.2022. )

103

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2022/1299 (2022. gada 24. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē tirdzniecības vietu pozīciju pārvaldības kontroles saturu ( OV L 197, 26.7.2022. )

104

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2022/2059 (2022. gada 14. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē atpakaļejošas pārbaudes un peļņas un zaudējumu attiecinājuma prasību tehniskos datus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bf un 325.b pantu ( OV L 276, 26.10.2022. )

105

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top