EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:299:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 299, 2022. gada 18. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 299

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 18. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2257 (2022. gada 11. augusts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē pēkšņas saistību neizpildes bruto summu aprēķināšanas metodes riska darījumiem ar parāda un kapitāla vērtspapīru instrumentiem un riska darījumiem ar saistību neizpildes risku, kas izriet no konkrētiem atvasinātajiem instrumentiem, un precizē tādu instrumentu nosacīto summu noteikšanu, kas nav Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.w panta 4. punktā minētie instrumenti ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2258 (2022. gada 9. septembris), ar ko attiecībā uz zvejniecības produktiem, olām un noteiktiem ļoti rafinētiem produktiem groza un labo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 par īpašām higiēnas prasībām attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku III pielikumu un attiecībā uz noteiktām gliemenēm groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/624 ( 1 )

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2259 (2022. gada 14. novembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2260 (2022. gada 14. novembris), par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

17

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2261 (2022. gada 11. novembris), ar kuru no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus izdevumus, kas dalībvalstīm radušies Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) satvarā (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 7841)

20

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2262 (2022. gada 11. novembris), ar kuru no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus Apvienotās Karalistes izdevumus, kas tai radušies Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) satvarā (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 7871)

69

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top