EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:287:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 287, 2022. gada 8. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 287

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 8. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2111 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē prasības kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem attiecībā uz interešu konfliktiem ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2112 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas prasības un kārtība pieteikuma iesniegšanai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas saņemšanai ( 1 )

5

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2113 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm par izmeklēšanas, uzraudzības un izpildes darbībām attiecībā uz Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai ( 1 )

22

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2114 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē pasākumus potenciālu nepieredzējušu kolektīvās finansēšanas projektu ieguldītāju iesaistīšanās zināšanu pārbaudes un zaudējumu segšanas spējas simulācijas veikšanai ( 1 )

26

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2115 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē metodiku kolektīvās finansēšanas platformā piedāvāto aizdevumu saistību neizpildes rādītāju aprēķināšanai ( 1 )

33

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2116 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē pasākumus un procedūras kolektīvās finansēšanas pakalpojumu darbības nepārtrauktības plānam ( 1 )

38

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2117 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē sūdzību izskatīšanas prasības, standarta formātus un procedūras ( 1 )

42

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2118 (2022. gada 13. jūlijs), ar kuru attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par aizdevumu portfeļu individuālo pārvaldību, ko veic kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina, precizējot kredītriska novērtēšanas metodes elementus, ieguldītājiem atklājamo informāciju par katru atsevišķo portfeli un politiku un procedūras, kas nepieciešamas attiecībā uz ārkārtas gadījumiem paredzētajiem fondiem ( 1 )

50

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2119 (2022. gada 13. jūlijs), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par ieguldījumu pamatinformācijas lapu ( 1 )

63

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2120 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 piemērošanai attiecībā uz datu standartiem un formātiem, veidnēm un procedūrām informācijas ziņošanai par projektiem, kas finansēti ar kolektīvās finansēšanas platformu starpniecību ( 1 )

76

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2121 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 piemērošanai attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām sadarbībai un informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm un EVTI saistībā ar Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai ( 1 )

86

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2122 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 piemērošanai standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām sadarbībai un informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm attiecībā uz Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai ( 1 )

101

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2123 (2022. gada 13. jūlijs), ar kuru nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 piemērošanai attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām, ko kompetentās iestādes izmanto, sniedzot EVTI paziņojumus par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem piemērojamām valsts tirgvedības prasībām ( 1 )

120

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top