EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:252:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 252, 2022. gada 30. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 252

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 30. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2022/1670 (2022. gada 29. septembris), ar kuru groza Regulu (ES) 2022/109, ar ko 2022. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1671 (2022. gada 9. jūnijs), ar ko pagarina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 89. panta 1. punkta pirmajā daļā minēto pārejas periodu ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1672 (2022. gada 23. septembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Bardejovský Med / Med z Bardejova” (ACVN))

7

 

*

Komisijas Regula (ES) 2022/1673 (2022. gada 27. septembris), ar ko nosaka aizliegumu Īrijas karoga kuģiem zvejot garspuru tunzivi Atlantijas okeānā uz ziemeļiem no 5°N

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1674 (2022. gada 28. septembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1675 (2022. gada 29. septembris), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas, ievedmuitu un papildu ievedmuitu, ko cukura nozarē no 2022. gada 1. oktobra piemēro melasei

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1676 (2022. gada 29. septembris), ar ko attiecībā uz ierakstiem par Kanādu, Apvienoto Karalisti un Amerikas Savienotajām Valstīm to trešo valstu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus, groza Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu ( 1 )

17

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/1677 (2022. gada 26. septembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību, attiecībā uz Apvienotās komitejas reglamenta pieņemšanu

64

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/1678 (2022. gada 26. septembris), ar ko ieceļ divus Reģionu komitejas locekļus, ko izvirzījusi Slovēnijas Republika

70

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/1679 (2022. gada 26. septembris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli, ko izvirzījusi Dānijas Karaliste

72

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/1680 (2022. gada 26. septembris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli, ko izvirzījusi Spānijas Karaliste

73

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2022/1681 (2022. gada 27. septembris), ar ko ieceļ Eiropas Savienības militārās operācijas Vidusjūras reģionā (EUNAVFOR MED IRINI) ES spēku komandieri un atceļ Lēmumu (KĀDP) 2022/513 (EUNAVFOR MED IRINI/4/2022)

74

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/1682 (2022. gada 29. septembris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2020/1465 par Eiropas Savienības rīcību, atbalstot Apvienoto Nāciju Organizācijas verifikācijas un inspekcijas mehānismu Jemenā

76

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1683 (2022. gada 28. septembris) par Kolumbijas normatīvā regulējuma attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem līdzvērtību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 prasībām ( 1 )

78

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1684 (2022. gada 28. septembris) par Taivānas tiesiskā regulējuma, ko piemēro centrālajiem darījumu partneriem, līdzvērtību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulētā tirgū tirgotu nākotnes līgumu tīrvērtes iestādēm, kas atrodas Finanšu uzraudzības komisijas uzraudzībā ( 1 )

82

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

ES un Kosovas Stabilizācijas un asociācijas padomes lēmums Nr. 1/2022 (2022. gada 29. aprīlis), ar ko groza Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu , no otras puses, aizstājot III protokolu par jēdzienu “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” [2022/1685]

87

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top