EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:247:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 247, 2022. gada 23. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 247

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 23. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku par operacionālām darbībām, ko Moldovas Republikā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1636 (2022. gada 5. jūlijs), ar ko papildina Padomes Direktīvu (ES) 2020/262, nosakot to dokumentu struktūru un saturu, kuru apmaiņa notiek saistībā ar akcīzes preču pārvietošanu, un nosakot robežvērtību zudumiem preču specifikas dēļ

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1637 (2022. gada 5. jūlijs), ar ko paredz noteikumus Padomes Direktīvas (ES) 2020/262 piemērošanai attiecībā uz dokumentu izmantošanu saistībā ar akcīzes preču pārvietošanu atliktās nodokļa maksāšanas režīmā un akcīzes preču pārvietošanu pēc nodošanas patēriņam, kā arī nosaka atbrīvojuma sertifikāta veidlapu

57

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1638 (2022. gada 20. septembris), ar ko attiecībā uz apakšpozīciju 9505 10 (izstrādājumi Ziemassvētkiem) groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

67

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1639 (2022. gada 21. septembris) par konkrētiem pagaidu ārkārtas pasākumiem sakarā ar aitu bakām un kazu bakām Spānijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 6853)  ( 1 )

69

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/1640 (2022. gada 20. septembris), ar ko groza Lēmumu 1999/70/EK par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem attiecībā uz De Nederlandsche Bank ārējiem revidentiem

72

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

ES un KTV Apvienotās komitejas, kas izveidota ar 1987. gada 20. maija Konvenciju par preču tirdzniecības formalitāšu vienkāršošanu, Lēmums Nr. 1/2022 (2022. gada 25. augusts) par uzaicinājumu Ukrainai pievienoties minētajai konvencijai [2022/1641]

74

 

*

ES un KTV Apvienotās komitejas, kas izveidota ar 1987. gada 20. maija Konvenciju par kopīgu tranzīta procedūru, Lēmums Nr. 2/2022 (2022. gada 25. augusts) par uzaicinājumu Ukrainai pievienoties minētajai konvencijai [2022/1642]

75

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top