EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:244:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 244, 2022. gada 21. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 244

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 21. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2022/1621 (2022. gada 20. septembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 224/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1622 (2022. gada 17. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par jaunietekmes tirgiem un attīstītām ekonomikām ( 1 )

3

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1623 (2022. gada 14. jūlijs), ar kuru sakarā ar krīzi, ko izraisījis Krievijas iebrukums Ukrainā, attiecībā uz tirgū laistās produkcijas vērtību, valsts stratēģiju un par daudzgadu saistībām saņemtās Savienības finansiālās palīdzības atgūšanu augļu un dārzeņu nozarē uz 2022. gadu atkāpjas no Deleģētās regulas (ES) 2017/891

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1624 (2022. gada 20. septembris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2018/607, ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kura veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, nosaka tādu galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes tērauda trošu un tauvu importam, kurš ir paplašināts, to attiecinot uz tādu tērauda trošu un tauvu importu, kuras nosūtītas no Marokas un Korejas Republikas, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir šajās valstīs

8

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/1625 (2022. gada 20. septembris) par sekām, ko rada Augstā pārstāvja lēmums par krīžu civilas pārvarēšanas struktūru reorganizāciju Eiropas Ārējās darbības dienestā attiecībā uz civilo operāciju komandiera amatu krīžu civilas pārvarēšanas misijām

15

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/1626 (2022. gada 20. septembris), ar ko groza Lēmumu 2013/798/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku

17

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1627 (2022. gada 19. septembris), ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/641 par ārkārtas pasākumiem saistībā ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 6786)  ( 1 )

19

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) 2022/1616 (2022. gada 15. septembris) par reciklētas plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, un par Regulas (EK) Nr. 282/2008 atcelšanu ( OV L 243, 20.9.2022. )

70

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top