EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:184:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 184, 2022. gada 11. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 184

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 11. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1180 (2022. gada 11. janvāris), ar ko labo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/45/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2022/1181 (2022. gada 8. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem V pielikuma preambulu ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1182 (2022. gada 4. jūlijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā “Derecske alma” (AĢIN)

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1183 (2022. gada 8. jūlijs), ar ko attiecībā uz Savienības līmeņa paziņošanu un Savienības līmeņa ziņošanu par noteiktu sarakstā norādīto slimību konstatēšanu groza Īstenošanas regulas (ES) 2020/2002 II un IV pielikumu ( 1 )

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1184 (2022. gada 8. jūlijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 468/2010, ar ko izveido ES sarakstu ar kuģiem, kuri iesaistījušies nelegālā, nereģistrētā un neregulētā zvejā

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1185 (2022. gada 8. jūlijs), ar ko piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei “Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family” ( 1 )

29

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1186 (2022. gada 8. jūlijs), ar ko biocīdu saimei “L+R Propanol PT1 Family” piešķir Savienības atļauju ( 1 )

41

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1187 (2022. gada 7. jūlijs), ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/493 groza attiecībā uz Savienības atbalsta galīgo piešķīrumu, kas dalībvalstīm atvēlēts skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un skolu apgādei ar pienu laikā no 2022. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. jūlijam (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 4873)

56

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1188 (2022. gada 8. jūlijs), ar ko attiecībā uz dalībvalstīm vai to daļām, attiecībā uz kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 226. panta 3. punktu ir apstiprināti uz konkrētām ūdensdzīvnieku slimībām attiecināmi valsts pasākumi, groza Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/260 I un II pielikumu ( 1 )

59

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1189 (2022. gada 8. jūlijs) par konkrētiem ārkārtas pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri Vācijā (izziņots ar dokumentu Nr. C(2022) 4962)  ( 1 )

66

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top