EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:138:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 138, 2022. gada 17. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 138

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 17. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/748 (2022. gada 16. maijs), ar ko īsteno Regulu (ES) 2015/735 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Dienvidsudānā

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/749 (2022. gada 8. februāris), ar ko attiecībā uz pāreju uz jauniem etaloniem, kurus izmanto kā atsauci konkrētos ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumos, groza Deleģētajā regulā (ES) 2017/2417 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus ( 1 )

4

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/750 (2022. gada 8. februāris), ar ko attiecībā uz pāreju uz jauniem etaloniem, kurus izmanto kā atsauci konkrētos ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumos, groza Deleģētajā regulā (ES) 2015/2205 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus ( 1 )

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/751 (2022. gada 16. maijs) par darbīgās vielas hlorpikrīna neapstiprināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū ( 1 )

11

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/752 (2022. gada 5. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 1999/70/EK par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem attiecībā uz Bank of Greece ārējiem revidentiem

13

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/753 (2022. gada 16. maijs), ar kuru groza Lēmumu (KĀDP) 2019/938, ar ko atbalsta uzticības veicināšanas procesu, lai Tuvajos Austrumos izveidotu zonu, kura ir brīva no kodolieročiem un visiem citiem masu iznīcināšanas ieročiem

15

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/754 (2022. gada 16. maijs), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2019/797 par ierobežojošiem pasākumiem pret kiberuzbrukumiem, kuri apdraud Savienību vai tās dalībvalstis

16

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2022/755 (2022. gada 16. maijs), ar ko īsteno Lēmumu (KĀDP) 2015/740 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Dienvidsudānā

17

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2022/756 (2021. gada 30. septembris) par pasākumiem SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN), ko īstenojusi Itālija un Sardīnijas reģions par labu Saremar (izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 6990)  ( 1 )

19

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/757 (2022. gada 11. maijs), ar ko attiecībā uz saskaņotajiem standartiem, kas reglamentē kvalitātes pārvaldības sistēmas, sterilizāciju un riska pārvaldības piemērošanu medicīniskām ierīcēm groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/1182

27

 

 

IETEIKUMI

 

*

Komisijas Ieteikums (ES) 2022/758 (2022. gada 27. aprīlis) par sabiedrības līdzdalībā iesaistījušos žurnālistu un cilvēktiesību aizstāvju aizsardzību pret acīmredzami nepamatotu vai ļaunprātīgu tiesvedību (“stratēģisku tiesvedību pret sabiedrības līdzdalību”)

30

 

 

PROCESUĀLIE NOTEIKUMI

 

*

Valdes Lēmums Nr. 28/2022 (2022. gada 4. aprīlis) par iekšējiem noteikumiem par dažu datu subjektu tiesību ierobežojumiem saistībā ar personas datu apstrādi Eiropas Robežu un krasta aģentūras veikto darbību ietvaros

45

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top