EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:119:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 119, 2022. gada 21. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 119

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 21. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/648 (2022. gada 15. februāris), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/2115 XI pielikumu groza attiecībā uz Savienības atbalsta apjomu, kas 2023. finanšu gadam paredzēts lauku attīstības intervenču veidiem

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/649 (2022. gada 20. aprīlis), ar ko attiecībā uz ierakstiem par Kanādu, Apvienoto Karalisti un Amerikas Savienotajām Valstīm to trešo valstu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus, groza Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu ( 1 )

5

 

*

Komisijas Regula (ES) 2022/650 (2022. gada 20. aprīlis), ar kuru attiecībā uz nātrija diacetāta (E 262 (ii)) specifikāciju groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas ( 1 )

65

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/651 (2022. gada 20. aprīlis), ar kuru sāk pārskatīt Īstenošanas regulu (ES) 2017/1993, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam, attiecinot to arī uz konkrētu stikla šķiedras sieta audumu importu, ko nosūta no Indijas, Indonēzijas, Malaizijas, Taivānas un Taizemes, deklarējot vai nedeklarējot minēto valstu izcelsmi, lai noteiktu iespēju atbrīvot vienu Indijas ražotāju eksportētāju no minētajiem pasākumiem, ar kuru atceļ antidempinga maksājumu importam, ko veic minētais ražotājs eksportētājs, un ar kuru paredz minētā ražotāja eksportētāja veiktā importa reģistrāciju

68

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/652 (2022. gada 20. aprīlis) par atļauju rūgto apelsīnu ekstraktu lietot par barības piedevu noteiktu sugu dzīvniekiem ( 1 )

74

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/653 (2022. gada 20. aprīlis) par atļauju Melissa officinalis L. lapu ekstrakta preparātu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

79

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/654 (2022. gada 20. aprīlis) par atļauju butilhidroksianizolu lietot par barības piedevu kaķiem ( 1 )

84

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/655 (2022. gada 11. aprīlis) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Partnerības padomē, kura izveidota ar Visaptverošu un pastiprinātu partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses, attiecībā uz Partnerības padomes reglamenta un Partnerības komitejas, apakškomiteju un citu Partnerības padomes izveidotu struktūru reglamentu pieņemšanu un apakškomiteju saraksta izveidošanu, lai piemērotu minēto nolīgumu

89

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/656 (2022. gada 11. aprīlis) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Pasaules Muitas organizācijas aizgādībā izveidotajās Muitas vērtības noteikšanas un Izcelsmes noteikumu tehniskajās komitejās saistībā ar konsultatīvo viedokļu, komentāru, paskaidrojošo ziņojumu, gadījumu analīžu, pētījumu un līdzīgu aktu pieņemšanu attiecībā uz importēto preču muitas vērtības noteikšanu saskaņā ar 1994. gada Nolīgumu par to, kā īstenojams Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību VII pants, kā arī konsultatīvo viedokļu, informācijas un ieteikumu un līdzīgu aktu pieņemšanu par preču izcelsmes noteikšanu saskaņā ar Nolīgumu par izcelsmes noteikumiem

103

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2022/657 (2022. gada 12. aprīlis) par ES misijas spēku komandiera iecelšanu Eiropas Savienības militārajai misijai, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā (EUTM Mali), un ar ko atceļ Lēmumu (KĀDP) 2021/2209 (EUTM Mali/1/2022)

108

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Savienības 2022. finanšu gada vispārējā budžeta pieņemšanā galīgajā variantā (ES, Euratom) 2022/182 ( OV L 45, 24.2.2022. )

110

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) 2022/394 (2022. gada 9. marts), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā ( OV L 81, 9.3.2022. )

114

 

*

Labojums Komisijas 2021. gada 12. oktobra Īstenošanas regulā (ES) 2021/1832, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu ( OV L 385, 29.10.2021. )

115

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top