EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:115:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 115, 2022. gada 13. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 115

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 13. aprīlis


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/612 (2022. gada 6. aprīlis) par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (pārstrādāta redakcija) ( 1 )

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/613 (2022. gada 12. aprīlis), ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1303/2013 un (ES) Nr. 223/2014 attiecībā uz lielāku priekšfinansējumu no REACT-EU resursiem un vienības izmaksu noteikšanu

38

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Savienību un Austrumtimoras Demokrātisko Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

42

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/614 (2022. gada 11. februāris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku, kas vēstuļu apmaiņas veidā sagatavots par protokola, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku, pagarināšanu

43

 

 

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku, kas vēstuļu apmaiņas veidā sagatavots par protokola, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku, pagarināšanu

45

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES, Euratom) 2022/615 (2022. gada 5. aprīlis), ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 609/2014 nolūkā nodrošināt dalībvalstīm lielāku paredzamību un precizēt ar tradicionālo, PVN un NKI pašu resursu nodošanu saistītu strīdu izšķiršanas procedūras

51

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/616 (2022. gada 8. aprīlis), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Carne de Ávila” (AĢIN))

59

 

*

Komisijas Regula (ES) 2022/617 (2022. gada 12. aprīlis), ar ko attiecībā uz dzīvsudraba maksimāli pieļaujamo koncentrāciju zivīs un sālī groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 ( 1 )

60

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/618 (2022. gada 12. aprīlis), ar kuru labo Īstenošanas regulas (ES) 2021/1533, ar ko pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā reglamentē tādas barības un pārtikas importu, kuras izcelsmes vieta ir Japāna vai kura no Japānas nosūtīta, franču valodas versiju ( 1 )

64

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/619 (2022. gada 12. aprīlis), ar kuru attiecībā uz trim Ķīnas ražotājiem eksportētājiem tiek izbeigtas Īstenošanas regulas (ES) 2017/2230, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes trihlorizocianūrskābes importam, pārskatīšanas sakarā ar jaunu eksportētāju, tiek noteikts maksājums šo ražotāju veiktajam importam un tiek izbeigta šāda importa reģistrācija

66

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/620 (2022. gada 7. aprīlis), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli, ko izvirzījusi Vācijas Federatīvā Republika

73

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/621 (2022. gada 7. aprīlis), ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/436 groza attiecībā uz saskaņotajiem standartiem par autobetonmaisītājiem, celtņiem un citām mašīnām, kuri izstrādāti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/42/EK īstenošanas vajadzībām ( 1 )

75

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/622 (2022. gada 7. aprīlis), ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/1326 groza attiecībā uz saskaņotajiem standartiem par elektroenerģijas uzskaites ierīču un mājsaimniecības un līdzīgiem lietojumiem paredzētu slēdžu elektromagnētisko savietojamību ( 1 )

85

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/623 (2022. gada 11. aprīlis), ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/641 par ārkārtas pasākumiem saistībā ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 2454)  ( 1 )

90

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/624 (2022. gada 12. aprīlis), ar ko izbeidz daļēju starpposma pārskatīšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kas piemērojami konkrētu Krievijas izcelsmes karsti velmētu plakanu dzelzs, neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda velmējumu importam

185

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2021/2268 (2021. gada 6. septembris), ar ko groza regulatīvos tehniskos standartus, kuri Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 noteikti attiecībā uz pamatā esošo metodiku un darbības rezultātu scenāriju atspoguļošanu, izmaksu atspoguļojumu un izmaksu kopsavilkuma rādītāju aprēķināšanas metodiku, līdzšinējo darbības rezultātu informācijas noformēšanu un saturu, tādu komplektēto privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) izmaksu izklāstu, kuri piedāvā vairākas ieguldījumu iespējas, un pārejas noteikumu saskaņojumu PRIIP izveidotājiem, kas piedāvā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā norādītos fondu sertifikātus kā pamatā esošas ieguldījumu iespējas ar attiecīgajā pantā paredzētiem pagarinātiem pārejas noteikumiem ( OV L 455 I, 20.12.2021. )

187

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top