EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:107:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 107, 2022. gada 6. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 107

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 6. aprīlis


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva (ES) 2022/542 (2022. gada 5. aprīlis), ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu (ES) 2020/285 attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm

1

 

*

Padomes Direktīva (ES) 2022/543 (2022. gada 5. aprīlis), ar ko groza Direktīvas 2008/118/EK un (ES) 2020/262 attiecībā uz beznodokļu veikaliem, kas atrodas Lamanša tuneļa Francijas terminālī

13

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/544 (2022. gada 4. aprīlis) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku par operacionālām darbībām, ko Moldovas Republikā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

16

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/545 (2022. gada 26. janvāris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2144, nosakot detalizētus noteikumus par specifiskām testa procedūrām un tehniskajām prasībām mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz to notikuma datu reģistratoru un šo sistēmu kā atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanu, un ar ko groza minētās regulas II pielikumu ( 1 )

18

 

*

Komisijas Regula (ES) 2022/546 (2022. gada 31. marts), ar ko nosaka pagaidu aizliegumu Eiropas Savienības dalībvalsts karoga kuģiem zvejot sarkanasarus NAFO 3M zonā

24

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/547 (2022. gada 5. aprīlis), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu Korejas Republikas izcelsmes īpaši augstas absorbcijas polimēru importam

27

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2022/548 (2022. gada 24. marts) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda darbu zaudējušiem darba ņēmējiem izmantošanu saistībā ar Francijas iesniegto pieteikumu EGF/2021/007 FR/Selecta

76

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/549 (2022. gada 17. marts), par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā Minamatas konvencijas par dzīvsudrabu pušu konferences ceturtās sanāksmes otrajā posmā jāieņem par to, lai pieņemtu Lēmumu grozīt minētās konvencijas A un B pielikumu

78

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/550 (2022. gada 17. marts) par nostāju, kas Minamatas konvencijas par dzīvsudrabu Pušu konferences ceturtās sanāksmes otrajā segmentā Eiropas Savienības vārdā jāieņem attiecībā uz tāda lēmuma pieņemšanu, ar ko nosaka minētās konvencijas 11. panta 2. punktā minētās dzīvsudraba atkritumu sliekšņa vērtības

80

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/551 (2022. gada 4. aprīlis), ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/85 par Amerikas Savienoto Valstu tiesiskā regulējuma līdzvērtību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 prasībām attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem, kuriem atļauju piešķir un kurus uzrauga ASV Vērtspapīru un biržas uzraudzības komisija ( 1 )

82

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/552 (2022. gada 4. aprīlis), ar kuru nosaka, ka Amerikas Savienoto Valstu valsts mēroga vērtspapīru biržas, kas reģistrētas Vērtspapīru un biržas uzraudzības komisijā, atbilst juridiski saistošām prasībām, kas ir līdzvērtīgas Direktīvas 2014/65/ES III sadaļā noteiktajām prasībām, un tām piemēro efektīvu uzraudzību un prasību izpildi ( 1 )

85

 

 

IETEIKUMI

 

*

Komisijas Ieteikums (ES) 2022/553 (2022. gada 5. aprīlis) par Alternaria toksīnu monitorēšanu pārtikā

90

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top