EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:101:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 101, 2022. gada 29. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 101

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 29. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/496 (2022. gada 28. marts), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū apstiprina zema riska darbīgo vielu Spodoptera exigua multikapsīdu kodolu poliedrozes vīrusa (SeMNPV) izolātu BV-0004 un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/497 (2022. gada 28. marts), ar ko attiecībā uz konkrētiem veterināro, veterināro/oficiālo sertifikātu un deklarāciju paraugiem, kuri vajadzīgi, lai noteiktu sugu un kategoriju sauszemes dzīvnieku un to reproduktīvo produktu sūtījumus pārvietotu starp dalībvalstīm un ievestu Savienībā, groza un labo Īstenošanas regulas (ES) 2021/403 I un II pielikumu ( 1 )

6

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/498 (2022. gada 22. marts), ar ko attiecībā uz lavīnu bāku, satelītu Zemes staciju un sistēmu, sauszemes mobilo Zemes staciju, jūras mobilo Zemes staciju, IMT šūnu tīklu iekārtu, fiksēto radiosistēmu, digitālo Zemes TV raidītāju, mobilo sakaru sistēmu gaisa kuģī, vairāku gigabitu radioiekārtu, apraides skaņas uztvērēju, audiofrekvences indukcijas cilpas ierosinātāju, primāro radaru un TETRA radioiekārtu saskaņotajiem standartiem groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/167 ( 1 )

34

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/499 (2022. gada 23. marts), ar ko apstiprina nacionālo apstiprināšanas sistēmu īstenošanas plānu grozījumus, ko Kipra un Slovēnija iesniegušas saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1224/2009 (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 1844) (Autentisks ir tikai teksts grieķu un slovēņu valodā)

43

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/500 (2022. gada 25. marts), ar kuru Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu nosaka par ārkārtas notikumu, kas rada būtiskus tirgus traucējumus

45

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top