EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:100:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 100, 2022. gada 28. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 100

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 28. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/486 (2022. gada 21. janvāris), ar kuru groza Deleģētās regulas (ES) Nr. 906/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz valsts intervences izdevumiem, I un III pielikumu

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/487 (2022. gada 21. marts), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Raschera” (ACVN))

4

 

*

Komisijas Regula (ES) 2022/488 (2022. gada 25. marts), ar ko labo Regulas (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai, franču valodas versiju ( 1 )

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/489 (2022. gada 25. marts), ar ko attiecībā uz darbīgo vielu flubendiamīda, L-askorbīnskābes, spinetorama un spirotetramāta apstiprinājuma periodiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/490 (2022. gada 25. marts), ar ko attiecībā uz dažiem stādāmiem Turcijas izcelsmes Juglans regia L., Nerium oleander L. un Robinia pseudoacacia L. augiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 un attiecībā uz fitosanitārajiem pasākumiem, kurus piemēro minēto stādāmo augu ievešanai Savienības teritorijā, groza Īstenošanas regulu (ES) 2020/1213

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/491 (2022. gada 25. marts), ar kuru groza I pielikumu Īstenošanas regulai (ES) 2021/605, ar ko nosaka īpašus kontroles pasākumus attiecībā uz Āfrikas cūku mēri ( 1 )

16

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropadomes Lēmums (ES) 2022/492 (2022. gada 24. marts), ar ko ievēl Eiropadomes priekšsēdētāju

54

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/493 (2022. gada 21. marts), ar kuru nosaka Savienības atbalsta galīgo piešķīrumu, kas dalībvalstīm atvēlēts skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un skolu apgādei ar pienu laikā no 2022. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. jūlijam, un groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/462 (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 1580)

55

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2022/494 (2022. gada 25. marts), ar kuru apstiprina Īrijas dalību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2021/693, ar ko izveido programmu “Tiesiskums”

59

 

 

IETEIKUMI

 

*

Komisijas Ieteikums (ES) 2022/495 (2022. gada 25. marts) par furāna un alkilfurānu klātbūtnes monitoringu pārtikā

60

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top