EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:092:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 092, 2022. gada 21. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 92

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 21. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/451 (2022. gada 3. marts), ar ko pilnvaro Eiropas Savienības vārdā sākt sarunas attiecībā uz starptautisku nolīgumu par pandēmiju novēršanu, gatavību pandēmijām un reaģēšanu uz tām, kā arī papildu grozījumiem Starptautiskajos veselības aizsardzības noteikumos (2005)

1

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/452 (2022. gada 18. marts), ar ko groza Lēmumu 2014/486/KĀDP par Eiropas Savienības padomdevēju misiju civilās drošības sektora reformai Ukrainā (EUAM Ukraine)

3

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2022/453 (2022. gada 15. marts), ar ko groza pielikumu Monetārajam nolīgumam starp Eiropas Savienību un Vatikāna Pilsētvalsti

5

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/454 (2022. gada 16. marts), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2021/641 par ārkārtas pasākumiem saistībā ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 1729)  ( 1 )

12

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2020/2148 (2020. gada 8. oktobris), ar ko attiecībā uz skrejceļu drošību un aeronavigācijas datiem groza Regulu (ES) Nr. 139/2014 ( OV L 428, 18.12.2020. )

98

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top