EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:087:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 087, 2022. gada 15. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 87

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 15. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/421 (2022. gada 14. marts), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/1998, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/422 (2022. gada 14. marts), ar ko nosaka tehniskās specifikācijas, pasākumus un citas prasības Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 minētās decentralizētās IT sistēmas īstenošanai

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/423 (2022. gada 14. marts), ar ko nosaka tehniskās specifikācijas, pasākumus un citas prasības Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 minētās decentralizētās IT sistēmas īstenošanai

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/424 (2022. gada 14. marts), ar ko attiecībā uz tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu vai nodalījumu sarakstiem, no kuriem Savienībā atļauts ievest zirgu dzimtas dzīvniekus, gaļas produktus, pienu, jaunpienu, produktus uz jaunpiena bāzes un piena produktus, no zarnām izgatavotus apvalkus un ūdensdzīvniekus, groza un labo Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 I, IV, XV, XVI, XVII un XXI pielikumu ( 1 )

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/425 (2022. gada 14. marts), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2019/947 groza attiecībā uz pārejas datumu atlikšanu dažu bezpilota gaisa kuģu sistēmu izmantošanai “atvērto” operāciju kategorijā un attiecībā uz ekspluatācijas, ko veic tiešredzamības robežās vai ārpus tām, standarta scenāriju piemērošanas datuma atlikšanu ( 1 )

20

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/426 (2022. gada 14. marts), ar ko pilnvaro sākt sarunas par statusa nolīgumu starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku par operacionālām darbībām, ko Moldovas Republikā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

22

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top