EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:084:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 084, 2022. gada 11. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 84

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 11. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par to, ka ir stājies spēkā Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums un Īstenošanas protokols starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Grenlandes valdību un Dānijas valdību, no otras puses

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/408 (2022. gada 10. marts), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/409 (2022. gada 9. marts), ar ko 329. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/410 (2022. gada 10. marts), ar ko Regulu (ES) Nr. 1321/2014 groza attiecībā uz lidojumderīguma uzturēšanas vadību vienā gaisa pārvadājumu uzņēmumu grupā ( 1 )

20

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/411 (2022. gada 10. marts), ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

28

 

 

IETEIKUMI

 

*

ES un Izraēlas Asociācijas padomes Ieteikums Nr. 1/2022 (2022. gada 8. marts), ar ko apstiprina ES un Izraēlas rīcības plāna pagarināšanu [2022/412]

43

 

 

PROCESUĀLIE NOTEIKUMI

 

*

Reģionu Komitejas Biroja Lēmums Nr. 4/2022 (2022. gada 25. janvāris), ar ko paredz iekšējus noteikumus par dažu datu subjektu tiesību ierobežojumiem saistībā ar persondatu apstrādi Eiropas Reģionu komitejas veikto darbību un procedūru kontekstā

44

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top