EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:043:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 043, 2022. gada 24. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 43

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 24. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/268 (2022. gada 23. februāris), ar kuru attiecībā uz tās atļaujas turētāja nosaukumu, ar ko Bacillus licheniformis (ATCC 53757) un tā proteāzes (EC 3.4.21.19) preparātu atļauj lietot par barības piedevu, groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/898 un attiecībā uz tās atļaujas turētāja nosaukumu, ar ko benzoskābes, kalcija formiāta un fumārskābes preparātu atļauj lietot par barības piedevu, groza Īstenošanas regulu (ES) 2018/982 ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/269 (2022. gada 23. februāris), ar ko pieņem jauna ražotāja eksportētāja režīma pieprasījumu attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importam noteiktajiem galīgajiem antidempinga pasākumiem un groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/1198

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/270 (2022. gada 23. februāris), ar kuru labo Īstenošanas regulu (ES) 2021/1410 par atļauju Bacillus licheniformis DSM 28710 preparātu lietot par barības piedevu dējējvistām, mazāk izplatītu sugu dējējputniem, vaislas mājputniem un dekoratīvajiem putniem (atļaujas turētājs: uzņēmums Huvepharma NV) ( 1 )

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/271 (2022. gada 23. februāris), ar kuru labo Īstenošanas regulu (ES) 2020/1760 par atļauju Bacillus subtilis DSM 25841 preparātu izmantot par barības piedevu visu sugu cūkām, arī sivēnmātēm (kas nav laktācijas periodā), lai labvēlīgi ietekmētu zīdāmus sivēnus (atļaujas turētājs Chr. Hansen A/S) ( 1 )

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/272 (2022. gada 23. februāris) par atļauju Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 preparātu lietot par barības piedevu visiem cūku dzimtas dzīvniekiem, izņemot atšķirtus sivēnus un sivēnmātes, kā arī suņiem (atļaujas turētājs: Prosol S.p.A.) ( 1 )

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/273 (2022. gada 23. februāris) par atļauju Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 un Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 preparātus lietot par skābbarības piedevām visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

17

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2022/274 (2021. gada 13. decembris), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai aukstā katoda fluorescences spuldzēs un ārējā elektroda fluorescences spuldzēs īpašām vajadzībām ( 1 )

25

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2022/275 (2021. gada 13. decembris), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai citās augstspiediena nātrija (tvaiku) spuldzēs vispārējai apgaismei ( 1 )

29

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2022/276 (2021. gada 13. decembris), ar ko, pielāgojot tehnikas un zinātnes attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai viencokola (kompaktajās) luminiscences spuldzēs vispārējai apgaismei ( 1 )

32

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2022/277 (2021. gada 13. decembris), ar ko, pielāgojot tehnikas un zinātnes attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai viencokola (kompaktajās) luminiscences spuldzēs vispārējai apgaismei < 30 W, ar kalpošanas laiku, kas vienāds ar vai lielāks par 20 000  h ( 1 )

35

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2022/278 (2021. gada 13. decembris), ar ko attiecībā uz atbrīvojumu, kurš atļauj dzīvsudrabu izmantot metālu halogenīdu spuldzēs, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai ( 1 )

38

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2022/279 (2021. gada 13. decembris), ar ko attiecībā uz atbrīvojumu, kurš atļauj dzīvsudrabu izmantot citās gāzizlādes spuldzēs īpašām vajadzībām, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai ( 1 )

41

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2022/280 (2021. gada 13. decembris), ar ko attiecībā uz atbrīvojumu, kurš atļauj dzīvsudrabu izmantot citās zemspiediena gāzizlādes spuldzēs, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai ( 1 )

44

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2022/281 (2021. gada 13. decembris), ar ko attiecībā uz atbrīvojumu, kurš atļauj dzīvsudrabu izmantot viencokola (kompaktajās) fluorescences spuldzēs īpašām vajadzībām, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai ( 1 )

47

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2022/282 (2021. gada 13. decembris), ar ko attiecībā uz atbrīvojumu, kurš atļauj dzīvsudrabu izmantot nelineārās trīsjoslu fosfora spuldzēs, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai ( 1 )

51

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2022/283 (2021. gada 13. decembris), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai augstspiediena nātrija (tvaiku) spuldzēs ar uzlabotu krāsu atveidošanas indeksu vispārējai apgaismei ( 1 )

54

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2022/284 (2021. gada 16. decembris), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai lineārajās divcokolu luminiscences spuldzēs vispārējai apgaismei ( 1 )

57

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/285 (2022. gada 22. februāris), ar ko ieceļ divus Reģionu komitejas locekļus un locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Maltas Republika

60

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/286 (2022. gada 22. februāris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli, ko izvirzījusi Vācijas Federatīvā Republika

62

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2022/287 (2021. gada 13. decembris), ar ko attiecībā uz atbrīvojumu, kurš atļauj dzīvsudrabu izmantot citās fluorescences spuldzēs citādai vispārējai apgaismei un īpašām vajadzībām, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai ( 1 )

64

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/288 (2022. gada 22. februāris), ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/570 groza attiecībā uz rescEU patvēruma spējām un kvalitātes prasību grozīšanu attiecībā uz 3. tipa neatliekamās medicīniskās palīdzības vienību spējām (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 963)  ( 1 )

68

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/289 (2022. gada 22. februāris) par Ekosistēmu analīzes un eksperimentēšanas ERIC (AnaEE-ERIC) izveidi (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 933)  ( 1 )

73

 

 

IETEIKUMI

 

*

Padomes Ieteikums (ES) 2022/290 (2022. gada 22. februāris), ar ko groza Ieteikumu (ES) 2020/912 par pagaidu ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES un iespējamu šāda ierobežojuma atcelšanu

79

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Apvienotās komitejas, kas izveidota ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas, Lēmums Nr. 1/2022 (2022. gada 21. februāris), ar ko groza Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas [2022/291]

84

 

*

Lēmums Nr. 2/2022, ko pieņēmusi Apvienotā komiteja, kas izveidota ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (2022. gada 21. februāris), ar kuru groza Lēmumu Nr. 7/2020, ar ko izveido sarakstu ar 25 personām, kuras vēlas un spēj veikt šķīrējtiesnešu pienākumus saskaņā ar šo līgumu [2022/292]

86

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Deleģētais lēmums Nr. 271/21/COL (2021. gada 3. decembris), ar ko attiecībā uz kontrolēm, kuras jāveic Islandē un Norvēģijā, lai pārbaudītu EEZ tiesību aktu piemērošanu pārtikas un veterinārijas jomā, izveido daudzgadu kontroles programmu laikposmam no 2022. līdz 2026. gadam [2022/293]

87

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) ( OV L 84, 31.3.2016. )

93

 

*

Labojums Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 723/2004 (2004. gada 22. marts), ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību ( OV L 124, 27.4.2004. ) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 1. nodaļa, 2. sējums, 130. lpp.)

94

 

*

Labojums Padomes Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (1968. gada 29. februāris), ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (Civildienesta noteikumi) ( OV L 56, 4.3.1968. ) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 1. nodaļa, 2. sējums, 5. lpp.)

95

 

*

Labojums Padomes Regulā (EK) Nr. 160/2009 (2009. gada 23. februāris), ar ko groza Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību ( OV L 55, 27.2.2009. )

96

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2021/2026 (2021. gada 13. septembris), ar ko attiecībā uz konkrētām pagaidu atkāpēm no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013, kuras piešķirtas Covid-19 pandēmijas izraisīto tirgus traucējumu novēršanai vīna nozarē, un to piemērošanas periodu groza Deleģēto regulu (ES) 2020/592 ( OV L 415, 22.11.2021. )

97

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2021/1702 (2021. gada 12. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/523, nosakot InvestEU rezultātu pārskata papildu elementus un detalizētus noteikumus ( OV L 339, 24.9.2021. )

98

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/2170 (2021. gada 7. decembris), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes pārveidotās alumīnija folijas importam ( OV L 438, 8.12.2021. )

99

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top