EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:041:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 041, 2022. gada 22. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 41

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 22. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/244 (2021. gada 24. septembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2033 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta kopējās drošības rezerves summa K-faktora “sniegtās tīrvērtes drošības rezerves” (K-CMG) aprēķināšanai ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/245 (2021. gada 13. decembris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/40 groza attiecībā uz papildu izglītojošiem pasākumiem un atbalsta pieteikumu iesniedzēju izraudzīšanos un apstiprināšanu

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/246 (2021. gada 13. decembris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2017/39 groza attiecībā uz atbalsta pieteikumiem, atbalsta maksājumu un pārbaudēm uz vietas

8

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/247 (2021. gada 14. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/956 groza attiecībā uz datiem, kas dalībvalstīm un ražotājiem jāmonitorē un jāziņo par jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem, un ziņošanas procedūru ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/248 (2022. gada 15. februāris), ar ko, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/787 30. panta 2. punktu, reģistrē stiprā alkoholiskā dzēriena ģeogrāfiskās izcelsmes norādi “Pregler”/“Osttiroler Pregler”

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/249 (2022. gada 18. februāris), ar ko attiecībā uz ierakstiem par Apvienoto Karalisti to trešo valstu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus, groza Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu ( 1 )

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/250 (2022. gada 21. februāris), ar ko attiecībā uz tāda jauna veterinārā/oficiālā sertifikāta parauga pievienošanu, kas vajadzīgs, lai Ziemeļīrijā ievestu aitas un kazas no Lielbritānijas, groza Īstenošanas regulu (ES) 2021/403 un attiecībā uz to trešo valstu sarakstu, no kurām Savienībā atļauts ievest aitas un kazas, groza Īstenošanas regulu (ES) 2021/404 ( 1 )

19

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/251 (2022. gada 21. februāris), ar kuru groza Lēmumu (KĀDP) 2018/907, ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Dienvidkaukāzā un saistībā ar krīzi Gruzijā

31

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/252 (2022. gada 21. februāris), ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/1167 groza, lai precizētu testēšanas prasības, kas piemērojamas efektīvam 48 V motorģeneratoram, kurš integrēts pārnesumkārbas korpusā un apvienots ar 48 V/12 V līdzstrāvas pārveidotāju ( 1 )

33

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

ES un PAO Apvienotās komitejas Ieteikums Nr. 1/2022 (2022. gada 31. janvāris), ar ko apstiprina ES un PP rīcības plāna pagarināšanu [2022/253]

36

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. decembris) par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu ( OV L 328, 21.12.2018. )

37

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top