EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:012:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 012, 2022. gada 19. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 12

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 19. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/68 (2021. gada 27. oktobris), ar kuru attiecībā uz atļautām vīndarības metodēm groza Deleģēto regulu (ES) 2019/934, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/69 (2022. gada 12. janvāris), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Heumilch”/“Haymilk”/“Latte fieno”/“Lait de foin”/“Leche de heno” (GTĪ))

30

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/70 (2022. gada 12. janvāris), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Schaf-Heumilch” / “Sheep’s Haymilk” / “Latte fieno di pecora” / “Lait de foin de brebis” / “Leche de heno de oveja” (GTĪ))

31

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/71 (2022. gada 12. janvāris), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Ziegen-Heumilch”/“Goat’s Haymilk”/“Latte fieno di capra”/“Lait de foin de chèvre”/“Leche de heno de cabra” (GTĪ))

33

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/72 (2022. gada 18. janvāris), ar kuru nosaka galīgos kompensācijas maksājumus Ķīnas Tautas Republikas optiskas šķiedras kabeļu importam un groza Īstenošanas regulu (ES) 2021/2011, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes optiskās šķiedras kabeļu importam

34

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2022/73 (2022. gada 18. janvāris), ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/1490 groza attiecībā uz atļauju Ungārijai vēl vienu laikposmu piemērot īpašo pasākumu, atkāpjoties no 287. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

148

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/74 (2022. gada 17. janvāris), kurā sniegts Interreg programmu saraksts un norādīta kopējā atbalsta kopsumma no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un no katra Savienības ārējās finansēšanas instrumenta katrai programmai, un saraksts ar summām, ko 2021.–2027. gada periodā pārvieto starp mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” sadaļām (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 131)

151

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/75 (2022. gada 17. janvāris), ar ko nosaka sarakstu ar Interreg programmu darbības teritorijām, kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem, iedalot pa Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa sadaļām un Interreg programmām (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 109)

164

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top