EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:004:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 004, 2022. gada 7. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 4

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 7. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/8 (2022. gada 6. janvāris), ar ko 326. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida

1

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/9 (2021. gada 2. decembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Konvencijas par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību (Barselonas konvencija) un tās protokolu Līgumslēdzēju pušu 22. sanāksmē attiecībā uz tāda lēmuma pieņemšanu, ar kuru groza pielikumu Protokolā par tāda piesārņojuma novēršanu un izskaušanu Vidusjūrā, ko rada kuģi un lidaparāti vai sadedzināšana jūrā (DSAI protokols)

4

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/10 (2021. gada 2. decembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Konvencijas par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību (Barselonas konvencija) un tās protokolu Līgumslēdzēju pušu konferences 22. sanāksmē attiecībā uz tāda lēmuma pieņemšanu, ar kuru groza I, II un IV pielikumu Protokolā par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu no sauszemes avotiem un darbībām uz sauszemes (LBS protokols)

6

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/11 (2021. gada 2. decembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Konvencijas par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību (Barselonas konvencija) un tās protokolu Līgumslēdzēju pušu 22. sanāksmē attiecībā uz tāda lēmuma pieņemšanu, ar kuru groza I, II, III un IV pielikumu un VII pielikuma A iedaļu Protokolā par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu, ko izraisa kontinentālā šelfa, jūras gultnes un tās dzīļu izpēte un izmantošana (Atkrastes protokols)

8

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/12 (2021. gada 2. decembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Konvencijas par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību (Barselonas konvencija) un tās protokolu Līgumslēdzēju pušu konferences 22. sanāksmē attiecībā uz tāda lēmuma pieņemšanu, ar kuru, ievērojot Starptautiskās konvencijas par piesārņojuma novēršanu no kuģiem (MARPOL konvencija) VI pielikumu, iesniedz priekšlikumu visu Vidusjūru noteikt par sēra oksīdu emisijas kontroles zonu (Med SOx ECA)

10

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/13 (2021. gada 2. decembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Konvencijas par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību (Barselonas konvencija) un tās protokolu Līgumslēdzēju pušu 22. sanāksmē attiecībā uz tāda lēmuma pieņemšanu, ar kuru Protokola par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu no sauszemes avotiem un darbībām (LBS protokols) 15. panta satvarā groza Vidusjūras reģiona jūras piedrazojuma pārvaldības reģionālo plānu

12

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/14 (2021. gada 2. decembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Konvencijas par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību (Barselonas konvencija) un tās protokolu Līgumslēdzēju pušu 22. sanāksmē attiecībā uz tāda lēmuma pieņemšanu, ar kuru Protokola par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu no sauszemes avotiem un darbībām (LBS protokols) 15. panta satvarā pieņem reģionālos plānus par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu

14

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/15 (2022. gada 6. janvāris), ar ko attiecībā uz saskaņotajiem standartiem, kuri attiecas uz veselības aprūpes produktu sterilizēšanu, veselības aprūpes līdzekļu aseptisku apstrādi, kvalitātes pārvaldības sistēmām, simboliem, kas izmantojami kopā ar ražotāja sniegto informāciju, un kalibratoriem, ticamības kontroles materiāliem un no cilvēka iegūtiem paraugiem piešķirto vērtību metroloģiskās izsekojamības noteikšanas prasībām, groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/1195

16

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top