EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:432:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 432, 2021. gada 3. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 432

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 3. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2126 (2021. gada 29. septembris), ar kuru groza pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2019/452, ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2127 (2021. gada 29. septembris), ar ko groza IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu

7

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2128 (2021. gada 1. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/1529 papildina attiecībā uz noteiktu konkrēto mērķu un tematisko prioritāšu paredzēšanu palīdzībai, kuru sniedz saskaņā ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III) ( 1 )

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2129 (2021. gada 2. decembris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 atļauj kā jaunu pārtikas produktu laist tirgū kalcija fruktoborātu un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1 )

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2130 (2021. gada 2. decembris), ar ko attiecībā uz to augu sarakstiem, par kuriem zināms, ka tie ir uzņēmīgi pret Xylella fastidiosa, groza Īstenošanas regulu (ES) 2020/1201

19

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/2131 (2021. gada 25. novembris) par nostāju, kura Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 32. protokolā par 82. panta īstenošanas finanšu kārtību ( 1 )

32

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/2132 (2021. gada 29. novembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Nolīgumu par civilās aviācijas drošību starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību, attiecībā uz Apvienotās komitejas reglamenta pieņemšanu

34

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/2133 (2021. gada 2. decembris) par atbalstu visaptverošai programmai, ar kuru atbalsta centienus novērst un apkarot kājnieku ieroču un vieglo ieroču (VIKI) un parastās munīcijas (PM) nelikumīgu tirdzniecību Dienvidaustrumeiropā

36

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/2134 (2021. gada 2. decembris) par palīdzības pasākumu saskaņā ar Eiropas Miera mehānismu nolūkā atbalstīt Gruzijas aizsardzības spēkus

55

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/2135 (2021. gada 2. decembris) par palīdzības pasākumu saskaņā ar Eiropas Miera mehānismu nolūkā atbalstīt Ukrainas bruņotos spēkus

59

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/2136 (2021. gada 2. decembris) par palīdzības pasākumu saskaņā ar Eiropas Miera mehānismu nolūkā atbalstīt Moldovas Republikas bruņotos spēkus

63

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/2137 (2021. gada 2. decembris) par palīdzības pasākumu saskaņā ar Eiropas Miera mehānismu nolūkā atbalstīt Mali Republikas bruņotos spēkus saistībā ar ES apmācību misiju Mali

67

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/2138 (2021. gada 2. decembris), ar kuru groza Lēmumu (KĀDP) 2018/2011, ar ko atbalsta dzimumu līdztiesības politiku, programmas un pasākumus cīņā pret kājnieku ieroču nelegālu tirdzniecību un ļaunprātīgu izmantošanu, saskaņā ar Sieviešu, miera un drošības programmu

72

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top