EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:427:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 427, 2021. gada 30. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 427

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 30. novembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2021/2084 (2021. gada 24. novembris) par Savienības dalību Eiropas Metroloģijas partnerībā, ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2021/2085 (2021. gada 19. novembris), ar ko izveido kopuzņēmumus pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” un atceļ Regulas (EK) Nr. 219/2007, (ES) Nr. 557/2014, (ES) Nr. 558/2014, (ES) Nr. 559/2014, (ES) Nr. 560/2014, (ES) Nr. 561/2014 un (ES) Nr. 642/2014

17

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2086 (2021. gada 5. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1009 II un IV pielikumu groza, lai ES mēslošanas līdzekļos kā komponentmateriālu kategoriju pievienotu izgulsnētus fosfātus un atvasinājumus ( 1 )

120

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2087 (2021. gada 6. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1009 II, III un IV pielikumu groza, lai ES mēslošanas līdzekļos kā komponentmateriālu kategoriju pievienotu termiski oksidētus materiālus un atvasinājumus ( 1 )

130

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2088 (2021. gada 7. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1009 II, III un IV pielikumu groza, lai ES mēslošanas līdzekļos kā komponentmateriālu kategoriju pievienotu pirolīzē un gazifikācijā iegūtus materiālus ( 1 )

140

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2089 (2021. gada 21. septembris), ar ko attiecībā uz noteiktām tādu preču kategorijām, kas rada zemu risku, precēm, kas ir daļa no pasažieru personīgās bagāžas, un lolojumdzīvniekiem, kuri ir atbrīvoti no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, groza Deleģēto regulu (ES) 2019/2122 un ar ko attiecībā uz atsaucēm uz dažiem atceltiem tiesību aktiem groza minēto deleģēto regulu un Deleģēto regulu (ES) 2019/2074 ( 1 )

149

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2090 (2021. gada 25. novembris), ar ko liedz atļauju titāna dioksīdu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

160

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2091 (2021. gada 26. novembris) par apropriāciju, kas pārnestas no 2021. finanšu gada, atlīdzināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1306/2013 26. panta 5. punktu

162

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2092 (2021. gada 29. novembris) par atļauju kālija diformiātu lietot par barības piedevu nobarojamām cūkām un atšķirtiem sivēniem ( 1 )

166

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2093 (2021. gada 29. novembris) par atļauju dinātrija 5′-guanilātu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

169

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2094 (2021. gada 29. novembris) par atļauju dekokvinātu (Deccox un Avi-Deccox 60G) izmantot par barības piedevu gaļas cāļiem (atļaujas turētājs Zoetis Belgium SA) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1289/2004 ( 1 )

173

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2095 (2021. gada 29. novembris) par atļauju L-lizīna bāzi, L-lizīna monohidrohlorīdu un L-lizīna sulfātu lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

179

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2096 (2021. gada 29. novembris), ar ko piešķir atļauju par visu sugu mājputnu, nobarojamu cūku, sivēnu un visu retāk audzētu sugu cūku barības piedevu lietot Trichoderma reesei (CBS 143953) producētu endo-1,4-beta-ksilanāzi (atļaujas turētājs: uzņēmums Danisco (UK) Ltd, ko Savienībā pārstāv uzņēmums Genencor International B.V.) ( 1 )

187

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2097 (2021. gada 29. novembris), ar ko piešķir atļauju par gaļas un vaislas tītaru barības piedevu lietot benzoskābes, kalcija formiāta un fumārskābes preparātu (atļaujas turētājs: uzņēmums Novus Europe NV) ( 1 )

190

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/2098 (2021. gada 25. novembris), ar ko vēlreiz pagarina ar Lēmumu (ES) 2020/430 ieviesto pagaidu atkāpi no Padomes reglamenta, ņemot vērā ceļošanas grūtības, ko Savienībā izraisījusi Covid-19 pandēmija

194

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/2082 (2021. gada 26. novembris), ar ko nosaka kārtību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 376/2014 īstenošanai attiecībā uz Eiropas vienoto riska klasifikācijas shēmu ( OV L 426, 29.11.2021. )

196

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top